De toekomst van ons transport
Uitgelicht Natuur & Milieu

De toekomst van ons transport

Lisette Weber-Ziere januari / februari 2019 Natuur & Milieu

In september 2018 boog een aantal hoogwaardigheidsbekleders en geleerden zich in San Francisco over de vraag waar we met het transport naar toe moeten. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, is het belangrijk om personenvervoer CO2-vrij te maken. Maar hoe doen we dat? The Optimist spreekt de komende tijd verschillende mensen die daar uitgebreid over hebben nagedacht. Gezamenlijk zijn zij ervan overtuigd dat het kan, maar dan moeten we wel handelen. Nu ik dit schrijf, rijden er alleen al in Nederland ruim acht miljoen auto’s. De gemiddelde Nederlander rijdt dagelijks zo’n 32 kilometer met de auto over 140.000 kilometer aan verharde wegen. Nederlandse personenauto’s zijn verantwoordelijk voor 78 procent van het totaal aan door motorvoertuigen afgelegde kilometers, bestelauto’s vormen dertien procent en zware vrachtvoertuigen vijf procent. Het merendeel van die auto’s rijdt op benzine, bijna tachtig procent. Zestien procent rijdt op diesel en de rest...

Lees dit artikel voor 2 credits (Gratis voor abonnees)

Dit artikel kopen voor 10 credits?