ralph zebregs
Uitgelicht zingeving

Cijfers overtuigen niet

The Optimist 11 nov 2016 Actualiteit

Als je iets wezenlijks wilt veranderen dan dient het bewustzijn als eerste te transformeren. Purpose gedreven bedrijven zijn ingericht om een bijdrage te leveren aan een hoger doel, zoals het terugdringen van de CO2 uitstoot, het creëren van eerlijke handel en het verbeteren van het leven op aarde. Deze wereldverbeteraars zijn lange tijd door de gevestigde orde gezien als een exotisch soort van een ander eiland. Laten we eens kijken of dat zo is. Ernst&Young berekende …

Lees dit artikel voor 1 credit (Gratis voor abonnees)

Dit artikel kopen voor 10 credits?