Eco of ego?
Uitgelicht verdraagzaamheid

Eco of ego?

The Optimist juli / augustus 2019 Samenleving

Wat maakt dat consuminderen zo moeilijk is en wat motiveert ons tot duurzaam handelen? In het boek Eco of ego? De toekomst schrijven wij! zoekt schrijver Mariska van Doorn naar antwoorden op die vragen. De hoopvolle boodschap: onze individuele bijdrage – hoe klein ook – is zinvol en maakt uiteindelijk gelukkiger dan overconsumptie en winstbejag. DOOR: MARISKA VAN DOORN Duurzaamheid en de bereidheid te delen, onontbeerlijk voor onze planeet, kunnen alleen voortkomen uit inkeer en zelfonderzoek. Alleen verinnerlijken kan leiden tot het gevoel dat je goed bent zoals je bent, waardoor ‘hebben’ minder belangrijk wordt. Terwijl we ons druk maken over de Nederlandse huizenmarkt en de laatste escapades van Trump en Poetin, schoffelen we de grond weg onder ons eigen bestaan. We misbruiken de aarde en maken grote delen ervan onleefbaar voor de mens. De bewijzen hiervoor dringen zich dagelijks aan ons op, niet alleen via...

Lees dit artikel voor 3 credits (Gratis voor abonnees)

Dit artikel kopen voor 10 credits?