Vrijheid op internet
Uitgelicht opinie

Vrijheid op internet

The Optimist 24 mei 2019 Samenleving

Het internet speelt deze dagen een schier onmisbare rol in ons bestaan. Vrijwel alle aspecten van ons dagelijkse leven zijn verbonden met het internet. Internet heeft gezorgd voor een onuitputbare bron van kennis maar ook de mogelijkheid om je mening te verkondigen aan de hele wereld. Deze vrijheid van meningsuiting wordt door velen als een groot goed gezien. Helaas wordt juist van deze vrijheid van meningsuiting veel misbruik gemaakt. Commentaarsecties op websites staan vol ruzies, scheldpartijen en haatzaaierij. Nationale regeringen staan voor een dilemma. Hoe moet er worden omgegaan met de vrijheid op het internet? De geboorte van het internet was een monumentale gebeurtenis in de twintigste eeuw. In 1993 werd het vrijgegeven aan het publiek en sindsdien is het gebruik van internet exponentieel gegroeid. De snelheid van ontwikkelingen is in een stroomversnelling geraakt dankzij het gebruik van internet. Nu, meer dan vijfentwintig jaar later, is...

Lees dit artikel voor 1 credit (Gratis voor abonnees)

Dit artikel kopen voor 10 credits?