Uitgelicht energie

Doe mij maar een tonnetje CO2

Brian de Mello 27 apr 2018 Economie, Natuur & Milieu

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, verdeelt de Europese Unie sinds 2005 zogenaamde ‘emissierechten’ onder Europese bedrijven via het Emissions Trading System (ETS). Eén emissierecht geeft het recht om één ton CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer wil uitstoten dan het aantal emissierechten dat het krijgt, moeten er rechten bij worden gekocht.   De markt van vraag en aanbod werkt volgens veel klimaatwetenschappers niet zoals het is bedoeld. Een overschot aan emissierechten zorgt namelijk voor een (te) lage prijs van een emissierecht. Die ligt nu rond de € 10. Dit zorgt niet voor een voldoende financiële prikkel voor bedrijven om minder te stoken en uit te stoten. Ook het tempo waarin de politiek jaarlijks het aantal emissierechten afbouwt, is volgens velen te traag.   Om de transitie te versnellen en de prikkel te vergroten, heeft milieuorganisatie World Information Service on Energy (WISE) samen...

Lees dit artikel voor 1 credit (Gratis voor abonnees)

Dit artikel kopen voor 10 credits?