Minderen met vlees zorgt voor blije koeien
Uitgelicht Gezondheid

Vlees minderen. Hoe verantwoord is dat voor je lijf?

Yildiz Celie 15 feb 2019 Gezondheid

Om voedselverspilling tegen te gaan en om broeikasgassen terug te dringen, is in het klimaatakkoord opgenomen dat de consument bewuster met vlees moet omgaan. De overheid stelt voor minder vlees te eten. Volgens De Telegraaf zou dit neerkomen op twee gehaktballen per week. The Optimist vroeg zich af of twee stukken vlees per week eigenlijk wel verantwoord is om gezond te blijven. De Telegraaf kopte Vlees moet op rantsoen en maakte daarbij de rekensom dat de consumptie naar twee gehaktballen per week moet. Hoewel iedereen zelf moet bepalen wat hij of zij wil, ging dit idee bij veel Telegraaf-lezers er niet in. De tendens was vroeger natuurlijk om elke dag een lekker stukje vlees op het bord te hebben. De stelling van De Telegraaf moet wel een beetje in perspectief worden gezien. In het Klimaatakkoord staat geschreven dat het geen maatregelen zijn die mensen verplichten om...

Lees dit artikel voor 2 credits (Gratis voor abonnees)

Dit artikel kopen voor 10 credits?