De helende kracht van Familieopstellingen

The Optimist 14 jun 2019 Gezondheid

Acht jaar geleden kwamen bij auteur en arts Modita van Zummeren, tijdens haar zoektocht naar de essentie van heling van binnenuit, Familieopstellingen op haar pad. Het was, en is, in essentie nog steeds revolutionair. Ze legt in het kader van het thema Helende kracht uit waarom. DOOR: MODITA VAN ZUMMEREN Groot is de desillusie, tijdens mijn artsenstudie om te bemerken dat ik als arts geen oorzaak ken van welke ziekte dan ook. Wat als oorzaak wordt bestempeld, is slechts de beschrijving van dat, wat aangetroffen wordt bij de aanvang van zo’n ziekte. Het zegt niets over wat daaraan ten grondslag ligt. Waarom wordt deze persoon ziek en een ander die aan dezelfde factoren is blootgesteld niet? Familieopstellingen heeft mijn gezichtsveld verbreed naar iets wat veel groter is dan het individu en wat zich uitstrekt naar de verbondenheid met vele generaties die voor ons geleefd hebben. Onze...

Lees dit artikel voor 2 credits (Gratis voor abonnees)

Dit artikel kopen voor 10 credits?