Innovatieve afvalverwerking
Uitgelicht Natuur & Milieu

Innovatieve afvalverwerking

The Optimist 5 jun 2019

Afgelopen maand kwam Maleisië in het nieuws met een duidelijke boodschap naar Westerse landen. Het afval dat deze landen naar Maleisië hadden verscheept en illegaal gedumpt, wordt door Maleisië teruggestuurd. Het Aziatische land volgt het voorbeeld van China, dat in 2017 al een afvalstop aangaf.

In landen als Maleisië wordt westers afval gedumpt tegen betaling. Deze landen gebruiken mensen om deze afvalhopen te scheiden en recyclen. Dit is echter zwaar en vaak onderbetaald werk. Nu in deze landen de positie van de bevolking langzaam beter wordt, zijn minder mensen bereid om dit werk te doen.

In Nederland wordt al een flink deel van het afval gerecycled; zo’n vijftig procent volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In andere westerse landen zoals de Verenigde Staten is de situatie wat minder rooskleurig. Recycling staat daar nog op een lager pitje. Hier kan juist worden geleerd van bijvoorbeeld landen als Taiwan, voorheen bekend als het ‘afvaleiland’, maar waar nu 55 procent van het afval wordt gerecycled, zo schrijft de BBC.

Afvalbak met kunstmatige intelligentie

Innovatie is nodig om recycling te bevorderen. Bedrijven die afval scheiden gebruiken steeds modernere technieken als lasers en robots om het afval te scheiden. In Australië is zelfs een vuilnisbak met kunstmatige intelligentie die het afval scheidt. Een kanttekening hierbij is dat deze moderne installaties nog niet op dezelfde schaal opereren als de onderbetaalde werkers in Aziatische landen.

Belangrijke rol consument

De consument heeft bij het verwerken en produceren van afval een bepalende rol. Door consumenten bewust te maken van het belang van goed afval scheiden, kan meer afval gerecycled worden zo vertelt Ying-Ying Lai, hoofd Administratie van Milieubescherming en Afvalmanagement in Taiwan, aan de BBC. Wellicht kan er meer worden gedaan dan recycling. Voor inspiratie kan worden gekeken naar lessen uit het verleden. In de tijden dat grondstoffen waardevoller waren dan nu werden spullen meer hergebruikt en daardoor werd er minder afval geproduceerd. Deze les weerklinkt in westerse landen in het populaire mantra ‘reduce, reuse, recycle’.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *