FriDaily: Europese groene stroom dankzij hydro-energie

The Optimist 26 apr 2024 Natuur & Milieu

In de eerste twee maanden van 2024 was 60 procent van de gebruikte elektriciteit in Europa hernieuwbaar. In totaal werd er 516,5 terawattuur aan hernieuwbare energie opgewekt, dat rapporteert de denktank Ember.

Europa produceerde 12 procent meer hernieuwbare stroom ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit door een flinke groei in hydro, wind – en kern energie. Tegenover deze stijging in groene energie staat een daling van 12 procent in het gebruik van fossiele brandstoffen. Het aandeel stroom opgewekt uit kolencentrales daalde het meest.

Zonneparken en windturbines zijn de twee snelst groeiende bronnen in heel Europa. De stijging in hernieuwbare energie is echter vooral te danken aan kernenergie. Dat aandeel groeide met 4 procent ten opzichte van vorig jaar. Waterkracht leverde de grootste bijdrage. Hydro-elektriciteit – dat van de totale energievraag 17,2 procent voorzag – behaalde het hoogste percentuele aandeel ooit.

Het gebruik van hydro-elektriciteit groeide met 23% ten opzichte van 2023. We produceerden ongeveer 152 terawattuur, met name Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland en Portugal deden het goed op dit gebied. Ter vergelijking, het aandeel hydro-energie is ongeveer zes keer de hoeveelheid van het totale zonne-energievermogen van Europa, dat uitkwam op 24 TWh.

Windenergie produceerde een indrukwekkende 137,5 TWh elektriciteit tijdens de eerste twee maanden van 2024, een stijging van 14%. Verschillende landen, zoals Ierland en Portugal, registreren enkele dagen of meerdaagse periodes waarin een tweederde meerderheid of meer van hun bevolking volledig gebruikmaakte van hernieuwbare energie.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie