FriDaily: koffiedik reinigt water vervuild door landbouwgif

The Optimist 7 jun 2024 Natuur & Milieu

Koffiedik is in een laboratoriumomgeving getest of het gebruikt kan worden om vervuild water te reinigen. De resultaten zijn vooralsnog hoopvol. Koffiedik zou dus naast compost, slakkenafweermiddel en vele andere toepassingen, waterbronnen kunnen beschermen tegen vervuiling afkomstig uit de intensieve landbouw.

De studie onderzocht bentazon, een veelgebruikt herbicide in de landbouw. Onderzoekers ontdekten dat wanneer koffiedik in aanraking komt met zinkchloride, de koolstofmoleculen in het koffiedik 70% van het bentazon uit vervuild water konden verwijderen.

Landbouwgif  is een van de grootste bronnen van waterverontreiniging in de menselijke samenleving. Chemicaliën of meststoffen worden over velden verspreid en regen spoelt het overschot naar de waterwegen. Herbiciden, pesticiden en fungiciden richten ravage aan onder rivierleven, terwijl het overtollige fosfor en stikstof algengroei in baaien en estuaria veroorzaken, waardoor zeegras en andere soorten verstikken.

Koffiedik zou een ideale oplossing kunnen zijn. Naast het mengen in compost of ervoor zorgen dat het op een verantwoorde manier wordt gerecycled, hebben innovators de unieke chemische samenstelling van koffie toegevoegd aan beton, schoenen, meubels, goedkope woningen en meer.

Desondanks blijven er jaarlijks miljoenen tonnen koffiedik over die naar stortplaatsen worden vervoerd. Daar ontbinden ze waardoor ze broeikasgassen uitstoten. Wetenschappers benadrukken het potentieel van koffiedik. Zeker omdat de wettelijk vastgestelde limieten van de Kaderrichtlijn Water van de EU niet in alle gevallen gehaald worden.

 

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie