TuesDaily: Samen voor Grond

The Optimist 16 apr 2024 Natuur & Milieu

Aardpeer Samen voor Grond, een maatschappelijke coalitie voor natuurvriendelijke landbouw is op een missie om landbouwgrond aan te kopen voor natuurvriendelijke boeren. De huidige fondsenwervingscampagne wordt verlengd. Dit om ook eind april – in het kader van EarthDay – mensen op te roepen om bij te dragen aan meer natuur, biodiversiteit en gezond voedsel van natuurvriendelijke kwaliteit.

Aardpeer lanceerde eind februari de campagne “Samen voor Grond III” om geld in te zamelen voor natuurvriendelijke landbouw in Nederland. Met de steun van het publiek streeft Aardpeer ernaar om drie geselecteerde boeren met duurzame plannen te helpen aan grond: Jelle Knoot, Burgerboerderij de Patrijs, en De Jonge Voedselbosboeren.

De campagne heeft tot nu toe al 700.000 euro heeft opgehaald. Het doel is om minimaal 1 miljoen euro bijeen te brengen om deze boeren te ondersteunen bij het realiseren van hun dromen. Dit geld zal worden gebruikt voor investeringen in grond. Zonder grond immers geen landbouw, zonder natuurvriendelijk landbouw geen gezond ecosysteem, zo stelt de organisatie.

Geert van der Veer – initiatiefnemer van Aardpeer – gelooft dat de toekomst van de landbouw in Nederland moet focussen op duurzaamheid en biodiversiteit. ‘Met deze campagne willen we niet alleen onze natuurvriendelijk werkende boeren ondersteunen, maar ook een bredere beweging op gang brengen. Een beweging naar een meer gezond en verantwoord voedsel. Dit kunnen we niet alleen, iedereen heeft zijn steentje bij te dragen aan de transitie. Met Aardpeer maken we het voor de burger makkelijk om betrokken te raken bij zijn of haar voedsel.’

Om iedereen in staat te stellen iets bij te dragen, is de crowdfunding campagne laagdrempelig. Meedoen kan door het kopen van een obligatie, een lang lopende lening. De obligaties hebben een waarde van 250 euro per stuk en geven 12 jaar lang een jaarlijkse rente van 1%.

De campagne is twee weken verlengd, zodat we op 25 kunnen sluiten, kort na Earth Day. Dit is besloten om meer mensen de kans te geven om mee te doen. Daarnaast zegt de organisatie dat er goede gesprekken lopen met enkele grotere investeerders. Zij hebben concreet interesse getoond om deel te nemen. Dit proces van afstemming vraagt meer tijd.

Aardpeer streeft ernaar om op Earth Day – 22 april 2024 – het minimale streefbedrag van 1 miljoen euro te halen. Verschillende mensen en organisaties doen al mee die dag, dus we nodigen iedereen van harte uit om Earth Day ook tot een feest voor de grond voor de nieuwe boeren te maken!

Voor meer informatie over de campagne en hoe u kunt deelnemen vind je meer informatie op de site van duurzaaminvesteren.

 

 

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie