FriDaily: lithium-ionbatterij verleden tijd?

The Optimist 13 okt 2023 Economie

Naast het ruimtevaartprogramma, is NASA ook betrokken bij onderzoek naar duurzame luchtvaart. Deze divisie heeft mogelijk de code gekraakt om een lichtere en veiligere batterij te creëren met veel meer ontladingsvermogen dan lithium-ionbatterijen.

Lithium-ionbatterijen zijn de huidige industriestandaard voor elektrische voertuigen. De batterijen bevatten vloeistoffen die ze kwetsbaar maken voor oververhitting, brand en verlies van lading in de loop van de tijd. Nu heeft SABERS-project van NASA een experimentele batterij ontwikkeld die niet lijdt onder deze nadelen.

SABERS ontvangt financiering van het Convergent Aeronautics Solutions-project van NASA. Dat is een project om de grootste uitdagingen van de luchtvaart op te lossen: in dit geval batterij-aangedreven vluchten. CO2-uitstoot in de luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2% van alle wereldwijde broeikasgasemissies. Batterijen worden beschouwd als een mogelijke oplossing om de uitstoot van zware vliegtuigbrandstof te verminderen.

In de batterij kunnen zwavel- en seleencellen direct op elkaar gestapeld worden zonder behuizing. Dat zorgt voor een flinke gewichtsvermindering van bijna 40 procent ten opzichte van de huidige lithium-ionbatterij. Daarnaast hebben de batterijen een capaciteit die ver boven de huidige capaciteit ligt. Men denkt dat de batterijen twee en mogelijk zelfs drie keer zoveel energie kunnen bewaren.

Dit jaar was het belangrijkste doel voor SABERS om te laten zien dat de eigenschappen van de batterij voldoen aan de energie- en veiligheidsdoelen. Daarnaast moest de batterij ook onder realistische omstandigheden en op maximaal vermogen werken.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie