Plastic Soup Surfer peddelt voor politieke regeling

The Optimist 6 sep 2021 Natuur & Milieu

Plastic Soup Surfer Merijn Tinga peddelt deze week 300 kilometer over de Nederlandse wateren. Met zijn tour wil hij het afvalprobleem van scholen concreet op de politieke agenda zetten.

Het overgrote deel van de Nederlandse scholen scheidt geen afval in de klas. Dit als gevolg van regelgeving: afval afkomstig van scholen wordt gezien als bedrijfsafval. Afvalscheiding wordt hierdoor onpraktisch en kostbaar. Om dit probleem op te lossen voert Merijn Tinga, bekend als de Plastic Soup Surfer, campagne met de ‘Wakkere Wegwerpers Turbotour’. Hij verklaart: ‘Afvalscheiden zou een automatisme moeten zijn gedurende de gehele levensloop. Afvalscheiding en afval verminderen is voor kinderen een tastbare manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Als we niet scheiden gooien we stukje bij beetje de aarde in de verbrandingsoven.’

Beweging van onderaf

Voor zijn tour vertrok Tinga op 1 september vanuit Den Ham richting Den Haag, waar hij op vrijdag 10 september aankomt. Tijdens de tocht bezoekt hij scholen, onderwijsorganisaties en belanghebbenden. De oproepen van kinderen, bestuurders en onderwijsorganisaties die hij onderweg ophaalt, overhandigt hij vrijdag aan verschillende Kamerleden en vervangend demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg.
Tinga: ‘Dit is een beweging van onderaf. Ik peddel van de haarvaten naar het hart. Soms letterlijk tegen de stroom in. Zoals op de de IJssel van Zwolle naar Arnhem. Ik ga langs Utrecht over de Oude Rijn en de Vliet naar het centrum van de macht. Het is vanzelfsprekend dat dit opgelost moet worden.’

Wetgeving zit duurzaamheid in de weg

Tinga’s tocht over het water is het vervolg op de Wakkere Wegwerpers Tour van 2020. Door ontbrekende steun van het Verpakkend Bedrijfsleven lukte het toen niet om het voor scholen versneld mogelijk te maken om afval te scheiden. Kamerleden Van Eijs (D66) en Von Martels (CDA) dienden als reactie op de tour een motie in. Deze moet ervoor zorgen dat voor 2025 het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden kan worden ingeleverd en verwerkt, met aparte stromen voor GFT-afval, PMD en oud papier/karton, zonder extra kosten. De motie werd aangenomen, maar hierin ontbreken concrete stappen om de doelstelling te bereiken. De tour van dit jaar moet ervoor zorgen dat er concreet beleid komt om de doelstelling zoals beschreven in de motie te bereiken.

Foto: Eelkje Colmjon

Meer lezen:
Anta Flu vervangt plastic wikkels voor het milieu
Statiegeld op plastic flesjes definitief
Plasticvangers van Rotterdam tot Borneo

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie