Voorwoord Roland Pluut: Helende kracht!

Roland Pluut 187 juli / augustus 2019 Gezondheid

Optimisme en Helende Kracht, een pleonasme van de eerste orde. Al in 2008 publiceerde de universiteit van Maastricht het artikel ‘de helende kracht van optimisme’. En geloof het of niet, we krijgen vaak de terugkoppeling dat het lezen van The Optimist als een medicijn werkt. Een medicijn niet alleen voor mensen, maar ook voor de planeet.

Zo is er in deze uitgave ook aandacht voor een groen wereldwonder; hoe in Afrika woestijn weer groen kleurt en hoe Keniaanse koffieboeren klimaatverandering het hoofd bieden. Dit gebeurt allemaal niet vanzelf. Bij de pakken neerzitten verandert de wereld niet. Petrie van Dorp schreef een boek over hoe men ermee om kan gaan wanneer het anders loopt dan gehoopt. Op pagina 13 heeft ze het over de kracht van een positieve attitude.

Al bladerend blijkt de brede impact van het optimisme als helende kracht. Maar ook hoe we van de helende kracht zelf ook weer hoop en oplossingen krijgen. Typerend is het onderzoek van de universiteit van Gent, waaruit blijkt dat een muziekbandje naast het ziekenhuisbed leidt tot sneller herstel na een operatie. Pianist Keith Jarrett komt in een artikel van de gebroeders Derix nog voorbij als het gaat om de weldadige invloed van muziek. Zo blijkt, de helende kracht is echt overal te vinden. In liefde, in gezond eten, in positief denken, of in farmaceutische of natuurlijke medicatie. Saillant is weer dat het zogenoemde placebo-effect soms tot een beter resultaat leidt dan bepaalde medicatie. Alvorens met middelen aan de gang te gaan voor een betere gezondheid, is het wel goed om te weten wat het probleem is. Op pagina 36 lezen we hoe dit van de tong is af te lezen.

Veelal denken we bij helende kracht vanuit de geest, de ziel, de psyche als vertrekpunt voor het helen van een fysiek gebrek. Zo eenvoudig is het echter niet. Gezonde darmen leiden bijvoorbeeld weer tot een gezonde psyche. Het onderschrijft de onverbrekelijkheid tussen lichaam en geest. Dit doet ook direct denken aan het Inspiratium van 5 april. Met een zaal vol fans van The Optimist en Sublime hebben we een inspirerende middag ervaren, met een enorm mooie afsluiting van onder meer ‘onze’ Harry Starren. Over een maandje of vier vindt het volgende Inspiratium plaats, u bent alvast van harte uitgenodigd.

We besluiten met misschien wel de krachtigste helende kracht die er is: van liefde, van vergeving. Niet altijd even eenvoudig, maar een onmisbare stap naar heling.

Roland Pluut, uitgever
rp@theoptimist.nl

P.S.: Gaat dit hele blad dan over helende kracht? Jazeker, en op een breed vlak van onderwerpen. Want waar we optimisme vinden, daar vinden we helende kracht.

Bestel het magazine.

Roland Pluut

Roland Pluut

Roland Pluut is een Ode-lezer van het eerste uur. Roland ondersteunde Ode om dit initiatief...

Meer over Roland Pluut >

Reacties

Geef een reactie