Utrecht geeft subsidie om houtstook tegen te gaan

The Optimist 3 dec 2021 Natuur & Milieu

Inwoners van Utrecht krijgen subsidie als ze hun open haard of houtkachel laten verwijderen. Door houtstook te verminderen, wil de gemeente luchtvervuiling in de stad tegengaan.

Utrechters die hun open haard verwijderen en het rookkanaal slopen of voorgoed onbruikbaar maken, krijgen tweeduizend euro subsidie. Inwoners met lage inkomens kunnen extra subsidie aanvragen, tot een maximum bedrag van vierduizend euro. Daarnaast geeft de gemeente vijfhonderd euro subsidie voor het vervangen van haarden en kachels door moderne kachels. Hierbij geldt de voorwaarde dat de kachel aan hoge eisen op het gebied van energiezuinigheid en uitstoot voldoet.

Schadelijke stoffen

De gemeente beschouwt houtstook door inwoners als één van de vervuilendste bronnen waar zij zelf invloed op kan uitoefenen. Bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht, zoals koolwaterstoffen en koolmonoxide. Met name ouderen, kinderen en mensen met luchtwegproblemen hebben last van houtstook. Ook draagt het stoken van hout bij aan de opwarming van de aarde, doordat bij verbranding van hout CO2 vrijkomt.

Voorlichtingscampagne

Naast het verstrekken van subsidies, startte de gemeente een voorlichtingscampagne over de schadelijke gevolgen van houtstook. Hiermee roept ze op om het vuur liever wat vaker uit te laten, en als je stookt dit zo schoon mogelijk te doen. Op de website van de gemeente lees je meer over het aanvragen van subsidie, de verschillen tussen kachels en tips om op een schonere manier te stoken.

Gemeentes zetten zich op allerlei manieren in om de leefbaarheid van hun stad te verbeteren. Zo gaven zij, net als gemeente Den Haag en Amersfoort, gratis bomen weg aan stadsbewoners. Lees hierover meer in deze daily.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “Utrecht geeft subsidie om houtstook tegen te gaan”

  1. Helaas is dit weer een maatregel waarbij de mogelijke lange termijn effecten niet goed in overweging zijn genomen. Wat als er in de toekomst, om wat voor reden dan ook, geen gas of elektriciteit beschikbaar zou zijn. Vooral de mensen uit de lage inkomensgroep zijn dan weer de dupe.
    Laat de subsidie alleen gelden voor kachels met een schone verbranding en geef daar meer extra subsidie voor de lage inkomensgroep, zodat mensen geen dingen doen waar ze later spijt van hebben.

Geef een reactie