Dit gaat Rutte III doen voor natuur en milieu

The Optimist 18 okt 2017 Natuur & Milieu

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie beloven de komende kabinetsperiode hun uiterste best te doen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Door het treffen van verschillende maatregelen wil Rutte III voor 2030 een reductie van 49 procent van de CO2-uitstoot behalen.

Voor de lange termijn komt er een nationaal klimaat- en energieakkoord. Op korte termijn wordt er ingezet op meer kavels voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en het vergroenen van het belastingstelsel. Daarbij wordt de subsidiëring van bijstook met biomassa in kolencentrales in 2024 gestopt.

Gaskraan Groningen steeds verder dicht

De gaswinning in Groningen wordt de komende periode teruggeschroefd. Het plan is om over een periode van vier jaar ongeveer 1,5 miljard kuub aan Gronings gas minder te winnen. Dankzij deze maatregel neemt de kans op aardbevingen af. Het kabinet wil de vraag naar gas verminderen met 3 miljard kuub. Om de vraag te drukken, gaat het kabinet onderhandelen met afnemers van gas of zij kunnen overstappen op duurzame energiebronnen of op gas uit het buitenland. De nieuwe regeringscoalitie denkt dat na 2021 de gaskraan verder dicht kan. Het demissionaire kabinet verlaagde de gaswinning in Groningen dit jaar met 10 procent naar 21,6 kuub.

Minstens één kolencentrale gaat dicht

Tijdens de komende kabinetsperiode wordt er minstens één kolencentrale gesloten. Alle overige kolencentrales gaan voor 2030 nog dicht. Ons land telt nog vijf kolencentrales. In 2016 en 2017 werden al vijf andere centrales gesloten. Hoewel de sluiting van nog een kolencentrale niet in het regeerakkoord staat, hebben VVD, CDA, D66 en CU wel afgesproken dat het nieuwe kabinet dat gaat doen.

Kilometerheffing voor vrachtvervoer

Het registratie- en betalingssysteem voor kilometerheffing moet gelijk zijn aan die in het buitenland zodat vrachtwagens geen extra apparatuur nodig hebben. De vervoerders gaan per kilometer betalen. Vervuilende vrachtwagens betalen hierbij het meest. De inkomsten die hieruit voortvloeien, moeten terugvloeien naar de transportsector. Dat gaat gebeuren via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens. Dit geld zou ook besteed kunnen worden aan het behalen van de milieudoelstellingen. Bijvoorbeeld door het terug te sluizen naar de transportsector voor verminderde CO2-uitstoot door innovatie.

Onderzoek heffing vervuilend vliegtuig

Er komt onderzoek naar of er een heffing kan komen op vliegtuigen die te veel lawaai of vervuiling produceren. Bij nieuwe afspraken over het verdrag van Parijs zetten de partijen in op een belasting op de luchtvaart. Als deze twee zaken onvoldoende opleveren wordt er volgens het regeerakkoord per 2021 een vliegbelasting ingevoerd. Vanaf 2021 moeten de maatregelen 200 miljoen euro gaan opleveren voor de schatkist. Volgens de coalitie is er in de luchtvaart op korte termijn winst te behalen door meer bio-kerosine te gebruiken.

Ook in de Daily van vandaag:
In deze Nederlandse stad opent de eerste drijvende boerderij ter wereld
5 tips om je huis in herfstsfeer te brengen

Bron: Vroege Vogels
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.