Dit is de oplossing voor een betere ecologische waterkwaliteit

The Optimist 27 nov 2017 Natuur & Milieu

Rivierhout, het staat aan de basis van de voedselketen van het leven in de rivier. Op het hout hechten zich algen. Deze algen halen hun voedsel uit water en fungeren zelf ook weer als voedsel voor bijvoorbeeld vissen. Rijkswaterstaat besloot dan ook om op vijftien locaties te onderzoeken of rivierhout een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Voor zowel mens als dier is een goede ecologische waterkwaliteit van belang. Om deze reden is de Kaderrichtlijn Water opgesteld door de Europese Unie. Uiterlijk 2027 moet het water in alle Europese landen voldoende schoon zijn en ecologisch gezond.

Een hogere biodiversiteit

Eén van de manieren om het water voldoende schoon te laten zijn en ecologisch gezond is met behulp van rivierhout. De functie van dit rivierhout is om het leefgebied van planten en dieren te verbeteren. Zo zorgt rivierhout op ondiepe locaties er voor dat, vooral in de buurt van de takken, er hoge concentraties juveniele vissen zijn. Rondom de bomen zitten meer inheemse soorten, hierdoor is de biodiversiteit hoger. Van nature komt er dood hout voor in de rivieren, door bijvoorbeeld omgevallen bomen en afgebroken takken. Echter werd veel van dit hout uit het water verwijderd, om opstuwing te voorkomen. Hierdoor zijn veel soorten dieren die op dit hout leefden verdwenen. Door het terugplaatsen van rivierhout, komen deze diersoorten terug.

Een goede waterkwaliteit

Ongewervelde dieren, zoals slakken, kreeftjes en insectenlarven komen vaak voor op rivierhout, evenals sponzen, kokerjuffers en insectenlarven. Deze dieren zijn belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Daarnaast biedt dit hout een plek waar vissen kunnen paaien, schuilen en opgroeien. Maar ook is het een plek voor ze om te eten. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat 74 hele bomen onder water verankerd in de IJsel, Nederrijn en Lek. Niet alleen onder water hebben deze bomen een functie, ook de takken die boven het water uitsteken zijn nuttig. Zo vormen ze een rust- en uitkijkplek voor bijvoorbeeld vogels en insecten. Uit de pilot komt dan ook naar voren dat rivierhout een belangrijke meerwaarde heeft voor het onderwaterleven. Een maatregel die ook nog eens relatief goedkoop is.

Ook in de Daily van vandaag:
Ben je snel angstig? Kies dan voor deze plant
Heb jij net ruzie gemaakt? Dan moet je dit doen

Bron: Rijkswaterstaat
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie