William Cortvriendts nieuwste boek Kankervrij

The Optimist 18 sep 2020 Gezondheid

Het nieuwste boek van arts William Cortvriendt ligt sinds 17 september in de winkel. En ook dit boek zal het nodige losmaken. Alleen al de titel, Kankervrij, is behalve spraakmakend ook een indicatie van het gedachtegoed dat hij graag met iedereen deelt – en The Optimist deelt met hem mee. Lees hieronder de inleiding van zijn boek en maak kans op het winnen van een exemplaar.

Na het afronden van zijn artsenstudie werkte William Cortvriendt in de top van verschillende medische organisaties. Tevens was hij werkzaam voor adviesbureau McKinsey. Bekend bij het grote publiek werd hij door zijn boeken Lichter en Hoe word je 100?. Ook de massaal bekeken televisieserie Hoe word ik 100 deed het nodige stof opwaaien. Daarin liet hij zien dat een gezonde leefstijl het verschil kan maken. De deelnemers aan het tv-programma raakten niet alleen hun overgewicht kwijt, maar ze herstelden allemaal binnen vijf maanden van verschillende chronische welvaartsziekten, van diabetes tot hart- en vaatziekten.

Met zijn nieuwste boek Kankervrij wijst hij de weg naar het voorkomen en bestrijden van kanker. Stuur voor 17 oktober 2020 een bericht en je adresgegevens naar redactie@theoptimist.nl o.v.v. Kankervrij en maak kans op een van de drie gesigneerde exemplaren die wij mogen verloten onder de inzenders.
In de komende editie van The Optimist, die op 22 oktober verschijnt, kun je een interview met William Cortvriendt lezen.

Inleiding van William Cortviendts boek Kankervrij

Zoals iedereen ben ik er zelf, ook als arts, lange tijd van overtuigd geweest dat op een aantal specifieke oorzaken na, zoals roken, te veel zonlicht, radioactieve straling en een aantal kankerverwekkende stoffen, het wel of niet krijgen van kanker toch vooral een luguber kansspel is. Maar gaandeweg ben ik er anders over gaan denken. Gedurende het onderzoek voor mijn voorgaande boeken Hoe word je 100? en Lichter naar de relatie tussen onze omgeving, leefstijl, gezondheid en ziekte kwam – naast de bekende risico’s van ons milieu en de gevolgen van een verkeerde leefstijl – ook steeds kanker naar voren. Het was dan ook eigenlijk vanzelfsprekend dat geleidelijk aan mijn aandacht werd getrokken naar de vraag waarom kanker samenhangt met bijvoorbeeld de mate van stress die we dagelijks ondervinden, of wat we eten en de hoeveelheid lichaamsbeweging die we krijgen. Als we dit begrijpen, wat betekent dat vervolgens niet alleen voor de preventie, maar ook voor de behandeling wanneer er eenmaal kanker is vastgesteld? Kunnen we de prognose van kanker gunstig beïnvloeden als we bepaalde oorzaken wegnemen of onze levensstijl veranderen?
De antwoorden tot nu toe leken niet al te gunstig. Immers, als we longkanker hebben en we stoppen met roken gaat de kanker echt niet vanzelf over, en evenmin geneest huidkanker als we voortaan in de schaduw gaan zitten. Toch zal in dit boek blijken dat sommige elementen in onze leefstijl wel degelijk handvatten geven om kanker veel effectiever te bestrijden dan alleen met chirurgische verwijdering, bestraling en chemotherapie. Het blijkt namelijk dat een aantal elementen binnen onze leefstijl heel basaal ingrijpt op de wijze waarop kanker ontstaat. Bepaalde aanpassingen in je leefstijl kunnen naast preventie ook effectief zijn als maatregel bij de behandeling van kanker. Bovendien zal duidelijk worden dat hierdoor de werking van bestaande therapieën belangrijk kan verbeteren.
Het eerste deel van dit boek is daarom gewijd aan het uitleggen van wat kanker nu eigenlijk is en hoe normale cellen zich geleidelijk aan ontwikkelen tot kankercellen. Je zult daarbij opmerken dat veel informatie hierover niet of nauwelijks in de media is gekomen, je nooit door je dokter is verteld en ook nooit als preventie of als mogelijke therapieën zijn voorgesteld. De redenen daarvoor zijn nogal triest. Enerzijds komt dat door een gebrek aan kennis bij artsen en vele wetenschappers over de specifieke relatie tussen leefstijl en de verstoring van de stofwisseling van cellen waardoor kanker ontstaat. Anderzijds bestaan er commerciële belangen van onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, die onze kennisontwikkeling over kanker een andere richting opduwen.

Je zult gaandeweg dit boek merken dat je door een beter begrip van kanker in staat zult zijn je kans op het krijgen van deze ziekte veel kleiner te maken. Maar het grootste deel van dit boek is gewijd aan wat deze kennis betekent voor hoe je zelf – als je kanker hebt – je kwaliteit van leven en je overlevingskansen zo groot mogelijk kunt maken. De voorgestelde maatregelen in dit boek zijn nadrukkelijk niet bedoeld als alternatieve therapie. Het is onzinnig dat diegenen die gangbare medische behandelingen toepassen en diegenen die alternatieve therapieën verkiezen elkaar de tent uitvechten. Het is geen kwestie van een keuze tussen het een of het ander, een discussie waar ik van gruwel. Er is bij kanker namelijk slechts één behandelingsplan dat goed is, en dat is datgene waarmee je kansen om kanker te verslaan zo groot mogelijk worden met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit boek zal je, naar ik hoop, duidelijk maken dat dit bijna altijd een combinatie is van wat de oncoloog aan therapie kan aanbieden en wat je zelf kunt doen. Zo blijkt enerzijds dat diegenen die ervoor kiezen om de door hun oncoloog geadviseerde klassieke therapie tegen kanker (chirurgie, bestraling en chemotherapie) geheel of gedeeltelijk te weigeren – vaak ten gunste van al of niet bewezen alternatieve methoden – een hogere overlijdenskans hebben.1-2 Anderzijds zal uit de inhoud van dit boek blijken dat hetgeen je zelf kan doen niet tegenstrijdig is met bestaande medische behandelingen, of kan worden bestempeld met een vage term als ‘alternatief’. Integendeel, het betreft zonder uitzondering interventies die in diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen dat ze effectief zijn. Bovendien wordt in veel gevallen de werkzaamheid van bestaande behandelingen zoals bestraling en chemotherapie verhoogd en verminderen hun vaak ernstige bijwerkingen.

Mijn doel met dit boek is om iedereen inzicht te geven in hoe kanker ontstaat, wat je kunt doen om kanker zoveel mogelijk te voorkomen en hoe je – als je kanker hebt – de kwaliteit van je leven en je kans om kanker te overwinnen zo groot mogelijk kan maken zonder dat onrealistische beloften worden gedaan.

Ik besef dat het bovenstaande een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Met dit boek wil ik die graag aangaan.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

11 reacties op “William Cortvriendts nieuwste boek Kankervrij”

  1. Hoop dat dit boek niet alleen door “de consument” gelezen wordt maar ook door de voedingsindustrie en farmacie opdat zij zich meer bewust worden dat er een andere koers gevaren moet worden. Diverse andere organisatie verzetten zich al jaren tegen lobbyisten op nationaal en internationaal nivo! Zal dit op macro-nivo (tegen de stroom inzwemmend) tot resultaten leiden????? Alleen de inleiding is al een hoopgevend begin, laat staan het boek! “Ik” blijf hoop hebben!!!!

  2. Ook ik geloof al jaren dat als de reguliere en alternatieve geneeskunde elkaar omarmd hadden, we nu al veel verder zouden zijn. Niet de een in plaats van de ander maar en-en.

  3. Dat een gezonde uitgebalanceerde leefstijl met aandacht voor voeding, beweging, ontspanning én flow, de basis is voor “healthy ageing”, is mijn overtuiging. Dat én-én benaderingen het meest heilzaam zijn, dat geloof ik ook. De inleiding van dit boek maakt mij benieuwd naar de inhoud!!!

  4. Een aantrekkelijke inleiding van het boek. Lijkt aardig de vinger aan de pols te leggen.

  5. Voeding en lifestyle, daar valt nog zoveel te winnen voor onze gezondheid!
    Wanneer wordt daar eindelijk ook in de huisartsenopleiding voldoende aandacht besteed? Hopelijk helpt dit boek daar wat bij.

  6. Eindelijk, eindelijk, eindelijk een verstandig verhaal. waar de tegenstrijdige meningen buitenspel komen te staan

  7. Net als de arts Henk Fransen vind ik , dat er een ziekenhuis moet komen waar alle mogelijke kankerbehandelingen gegeven worden.Dus geen onderscheid meer tussen regulier en alternatief.

Geef een reactie