Zo zetten Amsterdammers hun afval om in oogst

The Optimist 3 jan 2022 Natuur & Milieu

35 procent van ons huisafval bestaat uit groenafval. Afval naar Oogst, een gezamenlijk opschaalbaar project van De Gezonde Stad en de ecologische tuin, biedt een oplossing om de hoeveelheid afval in Amsterdam te verminderen.

Betrokkenheid buurtbewoners

Een groep van tien zogenaamde ‘compostino’s’ bedacht een professioneel systeem om door buurtbewoners ingeleverde groente- en fruitresten (GF) te composteren. Bij de inzameling en verwerking van groenafval zetten ze groenprojecten in; van buurttuinen tot stadsboerderijen. Hiermee pakken ze het afvalprobleem in Amsterdam aan en vergroten ze de betrokkenheid van buurtbewoners.

Ecologische tuin

Het project begon in Amsterdam-West in de ecologische tuin I Can Change the World with My Two Hands. In deze binnentuin in Bos en Lommer ervaren Amsterdammers wat mogelijk is op het gebied van lokale voedselproductie, lokaal composteren en opvang van regenwater. Meer dan honderd huishoudens leveren wekelijks hun GF-resten in en zetten zo hun afval om in oogst.

Nieuwe edities

Na deze succesvolle pilot willen ze dit composteersysteem als netwerk verspreiden over de stad. Zo geven ze samen met Amsterdammers afval een nieuwe bestemming. De komende maanden starten in meerdere buurten nieuwe edities: MidWest, KIT, De Meevaart, Stadsboerderij Osdorp en Zimmerhoeve.

Een andere methode om afval te verminderen, is om simpelweg minder voedsel te verspillen. In deze daily lees je hoe je dit aanpakt.

Bron: De Gezonde Stad

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie