Zo verminderen we zwerfafval

The Optimist 11 apr 2022 Natuur & Milieu

Statiegeld heeft geholpen om milieuvervuiling tegen te gaan. Dit volgt uit de nieuwste tellingen van drankverpakkingen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat.

Plastic flesjes

Afgelopen dinsdag heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen de gegevens uit het rapport van Rijkswaterstaat aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit deze data blijkt dat sinds de statiegeldplicht op plastic flesjes, op 1 juli 2021, het aandeel hiervan in zwerfafval met 41 procent is afgenomen ten opzichte van de tweede helft van 2020. De statiegeldplicht kan, aldus Heijnen, gezien worden als een succes.

Blikjes

Desalniettemin nam het aandeel blikjes in zwerfafval met 21 procent toe. Hoewel op dit moment op blikjes nog geen statiegeld zit, wordt dit per 31 december 2022 ingevoerd. Hierdoor heeft de sector de benodigde voorbereidingstijd. Deze nieuwe cijfers tonen volgens Heijnen aan dat het een goed besluit is om per 31 december statiegeld op blikjes te gaan heffen.

Campagne

De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat ze verwacht dat deze vermindering van zwerfafval zal doorzetten. Naast de invoering van statiegeld op blikjes, zal in het volgende rapport over zwerfafval aandacht zijn voor andere verpakkingen als drankkartons en knijpflesjes en zal in de zomer een nieuwe campagne tegen zwerfafval beginnen.

Dat statiegeld helpt tegen zwerfvuil is niet nieuw. Zo drongen milieuorganisaties lange tijd aan om een statiegeldplicht in te voeren. Lees hierover meer in deze daily.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie