Woningnood? De stad heeft ruimte zat!

The Optimist 8 jul 2020 Samenleving

Om in de komende tien jaar alle Nederlanders te kunnen voorzien van een dak boven hun hoofd, zijn er zo’n één miljoen extra woningen nodig. KAW-architecten deed diepgravend onderzoek naar de mogelijkheid om de woningnood op te lossen in de stad. En wat blijkt? Bij een zeer voorzichtige raming is er plaats voor 482 tot 708 duizend nieuwe woningen in de bestaande stad, te realiseren in de komende 10 jaar.

Volgens het onderzoeksrapport Ruimte Zat in de Stad van KAW zou in het gunstige geval het overgrote deel van de totaal geraamde behoefte van 1 miljoen woningen realiseerbaar zijn. Voor het onderzoek keek KAW bewust naar naoorlogse wijken die tussen 1950 en 1980 werden gebouwd. Deze wijken bieden volgens de architecten de grootste kansen en zijn toe aan duurzame vernieuwing. Vooral woningcorporaties krijgen hiermee de kans om volledig binnen haar eigen bezit aan sociale huurwoningen gemiddeld 25 procent meer woningen te realiseren.

Ook stadswijken van voor en na de oorlog en oude industriegebieden bieden mogelijkheden voor nieuwe woningen, maar deze zijn nog bewust buiten beschouwing gelaten.

Wonen als basisrecht

De architecten zien in de ‘stadsaanpak’ enorme sociale en maatschappelijke koppelkansen en de mogelijkheid om tot een duurzame, rechtvaardige en toekomstgerichte inrichting van onze woonomgeving te komen, waar wonen weer een basisrecht is voor iedereen.

Bouwen in het groen

Bovendien maakt de bestaande infrastructuur in de stad de realisatie van nieuwe bouw sneller en betaalbaarder dan bouwen in het groen. Dit brengt grote ecologische voordelen met zich mee; zo wordt de schaarse Nederlandse natuur gespaard en kunnen tegelijkertijd bestaande wijken klimaatadaptief worden aangepast. Het onderzoek laat zien dat extra ruimte buiten de stad, die nu regelmatig speculatief wordt opgekocht, helemaal niet gebruikt hoeft te worden, en geen voordelen oplevert ten opzichte van de stadsaanpak.

Bron: KAW
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “Woningnood? De stad heeft ruimte zat!”

Geef een reactie