Verpleeghuisbewoners kunnen onnodig medicijngebruik minderen

The Optimist 25 okt 2017 Gezondheid

Verpleeghuisbewoners kunnen onnodig medicijngebruik minderen. Een bekend verschijnsel in verpleeghuizen is onnodig medicijngebruik. Het terugdraaien van dit fenomeen blijkt een lastige klus te zijn. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een succesvolle methode ontwikkeld waarbij een deel van de patiënten het medicijngebruik verantwoord kan verminderen.

Multidisciplinary Multistep Medication Review-methode (3MR)

Verpleeghuisbewoners lijden vaak aan verschillende aandoeningen tegelijk en gebruiken daardoor veel medicijnen. Patiënten die terechtkomen in een verpleeghuis hebben vaak een complexe ziektegeschiedenis waardoor ze veel verschillende medicijnen gebruiken. Soms is een deel van dit medicijngebruik overbodig wat kan leiden tot bijwerkingen, zoals vallen, ziekenhuisopnames, extra kosten en zelfs sterfte. Onderzoekers van het Groningen Institute of Pharmacy, Rijksuniversiteit Groningen en de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG ontwikkelden en testten de Multidisciplinary Multistep Medication Review (3MR) om het medicijngebruik te verbeteren. De 3MR lijkt een veelbelovende methode om in de toekomst het onnodig medicijngebruik in verpleeghuizen nog verder terug te dringen.

De heroverweging van de voor te schrijven medicatie bestaat uit vier stappen: een inschatting maken van de toestand en situatie van de patiënt, het kritisch bekijken van het medicijngebruik, het bespreken en heroverwegen van de medicatie door arts en apotheker. Ten slotte worden de gewenste veranderingen in medicatie doorgevoerd en gemonitord op eventuele negatieve effecten.

Artsen die werken volgens 3MR zijn succesvoller

Het onderzoeksteam werd geleid door Katja Taxis, hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verpleeghuisbewoners met een levensverwachting van meer dan vier weken van 59 verschillende afdelingen of verpleegafdelingen van verpleeghuizen werden gedurende vier maanden gevolgd. Bij de ene helft werd via 3MR besloten welke medicijnen overbodig waren. De andere helft, de controlegroep, onderging de gebruikelijke behandeling.

Artsen die volgens 3MR te werk gingen bleken succesvoller te zijn in het terugdringen van het medicijngebruik dan artsen in de controlegroep. Bij hen konden vier van de tien patiënten stoppen met één of meer medicijnen, bij de andere artsen lukte dat bij drie van de tien patiënten. 3MR bleek effectief bij het stoppen met onnodige medicatie zonder achteruitgang in kwaliteit van leven en algemeen welbevinden van de verpleeghuisbewoners.

Ook in de Daily van vandaag:
Column: Gender
Het verrassende effect van noten

Bron: Rijksuniversiteit Groningen
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.