Verandert dit rapport de kijk op homeopathie?

The Optimist 4 feb 2019 Gezondheid

Een wetenschappelijk rapport dat aantoont dat homeopathie werkt bij tal van gezondheidsproblemen wordt al jaren achtergehouden. Gezondheidsgroeperingen voeren nu campagne in de hoop dat dit belangrijke bewijs wordt vrijgegeven.

Het achtergehouden rapport beschrijft een eerste overzichtsstudie die gunstig was voor de homeopathie. De studie werd gedaan in opdracht van de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC). Het evaluatieproces was wetenschappelijk en gedegen, volgens Fred Mendelsohn, lid van de NHMRC-commissie. ‘Ik ben onder de indruk van de striktheid, grondigheid en systematische benadering van deze overzichtsstudie. Er is veel hoogwaardig onderzoek in deze analyse verwerkt en de resultaten worden op een systematische, onpartijdige en overtuigende manier gepresenteerd,’ vertelde hij. Het rapport werd echter nooit gepubliceerd en vervangen door een nieuwe overzichtsstudie. Deze leidde echter tot de conclusie dat homeopathie niet effectief is en dat de eventuele voordelen uitsluitend te wijten waren aan het placebo-effect. ‘Er zijn geen aandoeningen waarvoor betrouwbaar bewijs is gevonden dat homeopathie effectief is’, concludeerde de NHMRC in de tweede review die in 2015 werd gepubliceerd.

Bewijs dat homeopathie werkt

De eerste overzichtsstudie werd uitgevoerd door onderzoekers van een Australische universiteit. De tweede studie, die wel werd gepubliceerd, werd gedaan door OptumInsight, een consulting bedrijf. De wetenschappelijke lat werd hoger gelegd, met criteria waaraan zelfs geneesmiddelentrials niet hoeven te voldoen. De NHMRC besloot dat alleen studies met ten minste 150 mensen meegenomen werden, terwijl de onderzoeksgroep regelmatig studies uitvoert met minder deelnemers. Zo werden 171 onderzoeken, die aantoonden dat homeopathie effectief was, buiten beschouwing gelaten. De tweede review betrof slechts vijf studies die aan deze strengere eisen voldeden en allemaal tot de conclusie kwamen dat homeopathie niet effectief was.

Momenteel pleit een groep van homeopaten in Australië voor een onafhankelijke beoordeling van het tweede rapport. Ook wil deze gezondheidsgroepering dat de NHMRC opmerkingen over vermeend wetenschappelijk wangedrag, procedurefouten, vooringenomenheid en belangenverstrengeling verantwoordt. Daarbij strijdt de groep voor onmiddellijke publicatie van de resultaten van de eerste review.

Petitie: releasethefirstreport.com

Bron: Medisch Dossier
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

8 reacties op “Verandert dit rapport de kijk op homeopathie?”

 1. Mijns inziens wéér een voorbeeld van hoe Big Farma op allerlei manieren alternatieve geneeskunst en verwante methoden tegenwerkt.
  Eigen ervaring met natuurlijke geneesmiddelen bij prostaatkanker toont aan hoe effectief en zonder bijwerkingen de natuur ons wil helpen en ook echt hélpt – meestal op veel betere manier dan de ingrepen met operatie, bestraling of vergiftiging (lees chemo). Maar daaraan verdient Big Farma niets …
  Johan Muijtjens, Maastricht, 4 februari 2019

 2. Open zijn en transparant schijnt moeilijk , zo niet onmogelijk gemaakt te worden door de commercie, toch !!

 3. Het is duidelijk dat er weer lobbygroepen waren die dat bewijs de wereld uit hielpen. Ik weet al lang dat homeopathie kan werken en gebruik het dus ook

 4. Alternatieve geneeskunst is heel goed. Veel minder chemische producten, maar ook de reguliere medicijnen kunnen goed werken .waarom gaan we nu niet eens met elkaar te werk voor de gezondheid van de mens.
  Dan kunnen we veel meer bereiken en niet altijd weer de commercie weer de voorkeur geven.
  Waar het echt om gaat is ,de mens beter maken ,hoe dan ook ,over en weer met elkaar in gesprek ,overleg ,wat misschien voor de cliënt echt het beste is .
  Dit zou volgens mij geweldig zijn.

 5. Homeopathie werkt zowel bij mens en dier, heb ik uit eigen jarenlange ervaring. En een dier weet niets van placebo!
  En een nichtje werd ineens doodziek en bleek ongeneeslijke longkanker te hebben. Wel nog chemo geprobeerd maar de arts kon niets meer voor haar doen.
  Op advies is ze naar een homeopatische kankerkliniek in Zwitserland gegaan waar ze 14 dagen geobserveerd werd door diverse artsen. Uiteindelijk is ze naar huis gestuurd met een bij haar passend homeopatisch middel, ook moest ze de lichte chemokuur afmaken. Nu 3 jaar verder is ze weer helemaal de oude. Haar arts noemt het een wonder. Van homeopathie wil hij niets weten

 6. Ik ben nu 34 jaar praktiserend homeopaat en heb inmiddels duizenden mensen (en dieren) behandeld. Ik heb nu zo veel gezien dat ik geen enkel onderzoek meer nodig heb om hier rustig mee door te gaan. Zogenaamde onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken worden (bijna) altijd betaald door geldschieters die belang hebben bij de uitslag van het betreffende onderzoek. Mijn dagblad ‘Trouw’ publiceert hier geregeld over en ik hecht niet de minste waarde aan welk onderzoek dan ook. Ik sprak een kernfysicus omtrent het werkingsmechanisme van mijn vak en zijn slotsom was: “Arjen, over homeopathie moet je niet praten. Homeopathie….. dat moet je doen!!!” Daarmee is het wel klaar. Overheden, instituten, beleidsfunctionarissen, verkopers van medicijnen zullen elk mogelijk onderzoek naar believen naar de prullenbak verwijzen of alom aanprijzen ter verhoging van de omzet van de farmaceutische industrie. Mocht u, beste lezer, mij cynisch vinden omtrent onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, dan is die conclusie geheel juist.

Geef een reactie