Verandert dit rapport de kijk op homeopathie?

The Optimist 4 feb 2019 Gezondheid

Een wetenschappelijk rapport dat aantoont dat homeopathie werkt bij tal van gezondheidsproblemen wordt al jaren achtergehouden. Gezondheidsgroeperingen voeren nu campagne in de hoop dat dit belangrijke bewijs wordt vrijgegeven.

Het achtergehouden rapport beschrijft een eerste overzichtsstudie die gunstig was voor de homeopathie. De studie werd gedaan in opdracht van de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC). Het evaluatieproces was wetenschappelijk en gedegen, volgens Fred Mendelsohn, lid van de NHMRC-commissie. ‘Ik ben onder de indruk van de striktheid, grondigheid en systematische benadering van deze overzichtsstudie. Er is veel hoogwaardig onderzoek in deze analyse verwerkt en de resultaten worden op een systematische, onpartijdige en overtuigende manier gepresenteerd,’ vertelde hij. Het rapport werd echter nooit gepubliceerd en vervangen door een nieuwe overzichtsstudie. Deze leidde echter tot de conclusie dat homeopathie niet effectief is en dat de eventuele voordelen uitsluitend te wijten waren aan het placebo-effect. ‘Er zijn geen aandoeningen waarvoor betrouwbaar bewijs is gevonden dat homeopathie effectief is’, concludeerde de NHMRC in de tweede review die in 2015 werd gepubliceerd.

Bewijs dat homeopathie werkt

De eerste overzichtsstudie werd uitgevoerd door onderzoekers van een Australische universiteit. De tweede studie, die wel werd gepubliceerd, werd gedaan door OptumInsight, een consulting bedrijf. De wetenschappelijke lat werd hoger gelegd, met criteria waaraan zelfs geneesmiddelentrials niet hoeven te voldoen. De NHMRC besloot dat alleen studies met ten minste 150 mensen meegenomen werden, terwijl de onderzoeksgroep regelmatig studies uitvoert met minder deelnemers. Zo werden 171 onderzoeken, die aantoonden dat homeopathie effectief was, buiten beschouwing gelaten. De tweede review betrof slechts vijf studies die aan deze strengere eisen voldeden en allemaal tot de conclusie kwamen dat homeopathie niet effectief was.

Momenteel pleit een groep van homeopaten in Australië voor een onafhankelijke beoordeling van het tweede rapport. Ook wil deze gezondheidsgroepering dat de NHMRC opmerkingen over vermeend wetenschappelijk wangedrag, procedurefouten, vooringenomenheid en belangenverstrengeling verantwoordt. Daarbij strijdt de groep voor onmiddellijke publicatie van de resultaten van de eerste review.

Petitie: releasethefirstreport.com

Bron: Medisch Dossier