Overheid doet ook wat tegen plastic soep

The Optimist 13 nov 2018 Samenleving

Niet alleen initiatieven van particulieren en bedrijven dragen een steentje bij aan terugdringen van plastic afval. Nu gaat ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer maatregelen nemen om het plastic zwerfafval in onze rivieren terug te dringen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zijn de drijvende krachten achter de maatregelen. Het Europees Parlement nam vorige maand het besluit op het verbod van wegwerpplastic zoals plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes vanaf 2021. Van Veldhoven maakte eerder ook afspraken met het bedrijfsleven over beter hergebruik van plastic.

‘Het is een probleem dat we met z’n allen gecreëerd hebben en we dus ook met z’n allen op kunnen lossen.’

Minder plastic in de grond

De staatssecretaris scherpt bovendien de norm voor plastic in grond- en baggerspecie aan. Per 1 januari aanstaande mogen plastics nog slechts sporadisch in grond- en baggerspecie voorkomen. Grond- en baggerspecie is grond die wordt afgegraven en bijvoorbeeld wordt gebruikt bij het aanleggen van dijken en wegen, het ophogen van industrieterreinen of het zogenaamde verondiepen van plassen. In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter van zulke grond verwerkt. Van Veldhoven past hiervoor de Regeling bodemkwaliteit aan en zegt: ‘Plastic kent talloze handige toepassingen, maar hoort niet thuis in het water of het milieu. Het doet er honderden jaren over om te vergaan, dus dit probleem lost niet vanzelf op. Het is wel een probleem dat we met z’n allen gecreëerd hebben en we dus ook met z’n allen op kunnen lossen. Met deze maatregelen binden we wederom de strijd aan met ons plastic probleem.’

Minder plastic zwerfvuil in water

Samen met minister Van Nieuwenhuizen doet ze ook iets aan de plastic soep in zee. Ze begint bij de bron, namelijk de rivieren. De minister vertelt: ‘We brengen in kaart wat de plastic hotspots zijn waar het plastic afval in de rivieren stroomt. Als we dat in beeld hebben, dragen we bij aan projecten die deze afvalstromen gaan stoppen.’ Hiervoor komt 5 miljoen euro beschikbaar. Waar mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande ontwikkelingen en initiatieven.

Brede aanpak en Plastic Pact

Al eerder maakte Van Veldhoven in de strijd tegen de plasticsoep afspraken met het bedrijfsleven dat verpakkingen maakt: eind 2020 zitten er 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en wordt 90 procent van de kleine flessen hergebruikt. Als onverhoopt die doelen niet gehaald worden, gaat men in 2021 over tot het invoeren van statiegeld op plastic flesjes – iets wat in een land als Duitsland al jaren gebeurt. Daarnaast werkt de staatssecretaris aan een Plastic Pact, door met allerlei partijen afspraken te maken over reductie en hergebruik van plastic, zoals onlangs met festivals in Nederland.

Foto: ‘De Wereld van Zwerfvuil’ in Dordrecht. Gemaakt van 6.000 plastic ‘zwerf’ flesjes. (2013) TTStock / Shutterstock.com

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “Overheid doet ook wat tegen plastic soep”

  1. bij de bron aanpakken betekent voor mij; statiegeld ook op kleine flessen. want dan pas zullen er minder flessen in de berm gevonden worden want het gaat om bewustwording die bij een grote groep pas komt als ze er geld voor krijgen (helaas)

Geef een reactie