Op het platteland zeggen ze vaker waar het op staat

The Optimist 8 jun 2020 Samenleving

De interesse voor wonen op het platteland is de laatste tijd gestegen. Wie van de stad naar het minder drukke buitenleven verhuist, krijgt niet alleen meer rust maar moet erop rekenen dat mensen daar elkaar vaker aanspreken op onwenselijk gedrag.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) die deel uitmaken van de jaarlijkse Veiligheidsmonitor. Dit onderzoek toont aan dat iets meer dan de helft (53 procent) van de inwoners van weinig verstedelijkte of niet-stedelijke gebieden buurtgenoten durft aan te spreken op onwenselijk gedrag. Dat is een stijgend aantal vergeleken met het voorgaande jaar. In de stad ligt het percentage lager, namelijk op 44 procent en in zeer sterk verstedelijkte gebieden zelfs op 40 procent.

Gezelliger

Een woordvoerder van het CBS zegt in de Volkskrant vandaag dat er een correlatie is tussen het aanspreken op gedrag en de sociale samenhang: ‘Hoe sterker de cohesie in een buurt, hoe makkelijker mensen elkaar aanspreken. In een dorp hebben mensen vaker het idee dat ze elkaar kennen, al is het maar via via. Dan durven ze elkaar ook eerder terecht te wijzen.’

Mensen op het platteland vinden ook vaker dat men op een prettige manier met elkaar omgaat. Ze vinden hun buurt doorgaans gezelliger en hebben meer onderling contact, in vergelijking met stedelingen.

Aangezien de genoemde cijfers betrekking hebben op 2019, zullen we pas volgend jaar weten of de coronacrisis effect heeft op ons aanspreekgedrag. Elkaar aanspreken op het overtreden van coronamaatregelen ligt – vanwege de intensievere contacten – in de stad meer voor de hand dan op het platteland, dus misschien dat we bij het volgende onderzoek wel een hoger percentage ‘aanspreekpercentage’ binnen de stadse gebieden zullen zien.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

2 reacties op “Op het platteland zeggen ze vaker waar het op staat”

  1. Dat is dan zeker het platte land op een andere planeet? Men kan elkaar helaas niet aanspreken op ongewenst gedrag, want dan is de reactie dat “het” erbij hoort op het platte land en dan ontvang je de boodschap dat je dan maar naar de stad moet verhuizen. Echt niet gezellig!

  2. Hoe komt het dan dat boeren en akkerbouwers nog steeds ongestoord hun vervuilende gang kunnen gaan, met stikstof, kunstmest en pesticiden?

Geef een reactie