Meer vrouwen aan de Europese bedrijfstop

The Optimist 15 jun 2022 Samenleving

De EU is na tien jaar akkoord over een vrouwenquotum voor de Europese bedrijfstop. Met deze wet willen zij zorgen voor een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven.

Europese wet

Wanneer deze Europese wet in 2024 ingaat, moet bij Europese beursgenoteerde bedrijven veertig procent van hun commissarissen vrouw zijn, of een derde van zowel de commissarissen als bestuurders. Zo moet er balans komen tussen de verhouding mannen en vrouwen binnen de Europese bedrijfstop.

Een behoorlijke slag

Sommige landen moeten een behoorlijke slag maken om aan dit quotum te voldoen. Zo is in landen als Estland en Cyprus negen op de tien commissarissen man. Daarentegen is het voor landen als Frankrijk, België, Italië, Portugal en Zweden geen opgave; zij voldoen al aan het quotum.

Vrouwenquotum

Ook voor Nederland verandert er weinig. Hier geldt sinds 1 januari al een vrouwenquotum. Zo moeten Nederlandse beursgenoteerde bedrijven bij het aannemen van een nieuwe commissaris rekening houden met het feit dat één op de drie commissarissen vrouw moet zijn. Daarnaast moeten de vijfduizend grootste ondernemingen streefcijfers opstellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in hun bestuurlijke top en subtop in evenwicht te brengen.

Wil je meer lezen over de invoering van dit vrouwenquotum in Nederland? Lees dan deze daily.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie