Deze wet moet zorgen voor meer vrouwen in de top

The Optimist 5 jan 2022 Economie

Het demissionaire kabinet vindt dat er niet genoeg diversiteit in de top van het bedrijfsleven is. Daarom is op 1 januari 2022 een nieuwe wet ingegaan. De regels die hierin staan moeten zorgen voor meer vrouwen in de top van grote bedrijven.

Een van de regels gaat over de streefcijfers van een bedrijf. Wanneer bedrijven een ‘grote’ rechtspersoon zijn, krijgen ze de verplichting om streefcijfers op te stellen. Een bedrijf voldoet hieraan wanneer het in twee opeenvolgende jaren een omzet van minimaal 40 miljoen euro of minimaal 250 medewerkers heeft. De streefcijfers moeten uitdrukken hoe het bedrijf de verhouding tussen mannen en vrouwen in leiding evenwichtiger gaat maken. Deze maatregel geldt voor ruim vijfduizend bedrijven.

Ingroeiquotum

Daarnaast moeten beursgenoteerde bedrijven een ingroeiquotum instellen. Hun toezichthoudend orgaan, ook wel de raad van commissarissen, moet in de toekomst voor minimaal een derde uit vrouwen bestaan. Iedere man die vertrekt uit de raad van commissarissen moet vervangen worden door een vrouw, totdat het ingroeiquotum is bereikt. Ook moet minimaal een derde van de commissarissen man zijn. Deze regel geldt voor ongeveer honderd bedrijven.

Naleving van de wet

Een advies van de Sociaal-Economische Raad, een economisch adviesorgaan van het kabinet, lag ten grondslag aan dit wetsvoorstel. Bedrijven die zich aan het ingroeiquotum of streefcijfer moeten houden, brengen één keer per jaar verslag uit aan de SER. Na vijf jaar evalueren wordt de wet geëvalueerd door te kijken naar diversiteit in het bedrijfsleven. Na acht jaar vervallen beide maatregelen in de hoop dat de doelen tegen die tijd behaald zijn.

Wil je meer lezen over vrouwen in de top? Lees dan deze daily over de stijging van vrouwen in hooggeplaatste functies, of blader in The Optimist no. 197 door interviews en artikelen over femininiteit.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie