Meer vrouwen aan de top

The Optimist 2 okt 2020 Economie

Uit de Female Board Index van 2020 blijkt dat er meer vrouwen in hooggeplaatste functies werkzaam zijn. De stijging die in 2019 begon is hiermee doorgezet.

Het percentage vrouwelijke bestuurders is gestegen van 9 procent naar ruim 12 procent en het percentage vrouwelijke commissarissen van 27 procent naar 30 procent. Ruim een op de vier benoemingen van een bestuurder was een vrouw. Een forse stijging, zeker gezien het feit dat er in de jaren voor 2019 weinig verandering of zelfs een afname te zien was. Er is dus sprake van een trendbreuk.

Quotum

De absolute aantallen zijn nog steeds niet hoog, maar de norm is aan het veranderen. Het wordt gezien als bijzonder wanneer een bedrijf geen vrouw in de top heeft. Nederland liep vier jaar geleden volgens de Female Board Index achter op andere landen en dit heeft tot verandering geleid. De toename van vrouwen in besturen komt waarschijnlijk door kritische gesprekken die zijn gevoerd en een quotum van 30 procent dat bij veel bedrijven is ingevoerd. Het instellen van een quotum kan op het gebied van diversiteit precies zijn wat een bedrijf nodig heeft. Overigens zijn vrouwen er nog niet. Ze ervaren niet alleen weerstand om de top te bereiken, de hele route ernaartoe is vol obstakels. Goede rolmodellen en een transparante bedrijfsstructuur kunnen helpen meer vrouwen op belangrijke functies te krijgen.

Bron: TIAS
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie