Hoe ziet de toekomst van educatie eruit?

The Optimist 23 jul 2021 Samenleving

Op 7 en 9 juli brachten Werkgroep Educatie van de Big Improvement Day en authenticatie- en betaalspecialist KUARIO verschillende beslissers bijeen om de toekomst van educatie te bepalen. Hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit en welke faciliteiten, producten en diensten horen hierbij?

Verschillende docenten, facilitair managers en beslissers van o.a. ROC’s, Hogeschool Avans, Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit, Microsoft, Esprit Scholen en Stichting Leerkracht kwamen samen. Uit hun dialogen bleek dat alle stakeholders hetzelfde doel voor ogen hebben: de ambities van studenten moeten centraal staan.

Inspirerende omgeving

Het klinische schoolgebouw moet veranderen in een inspirerende omgeving. Denk aan meer glas, licht en lucht, maar ook meer inzet van technieken zoals VR en gamificatie, het integreren van inspiratiesessies en meer ontmoetingsruimtes. Ook willen ze de koppeling met het bedrijfsleven versterken door bedrijven zich in het schoolgebouw te laten vestigen.

Persoonlijke begeleiding

De rol van docenten verandert: in plaats van enkel les te geven, begeleidt en coacht de docent de studenten. Samen onderzoeken zij de ambitie van de student en de manier waarop die verwezenlijkt kan worden.

Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

Er komt aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van de student. Denk aan meer sport-, spel- en ontspanningsfaciliteiten, gezond eten in de kantine en meer stilteruimtes. Daarnaast is het doel om de bewustwording van studenten over maatschappelijke vraagstukken te verhogen. Bijvoorbeeld over duurzaamheid, diversiteit en uiteenlopende visies.

Implementatie

Uit de dialogen bleek dat er voldoende kansen zijn om met weinig middelen en in korte tijd bestaande omgevingen en nieuwbouwprojecten te optimaliseren. Op korte termijn starten door KUARIO en de betrokken onderwijsinstellingen pilots om concrete invulling te geven aan de ideeën en deze uitvoerig te testen.

Lees in deze daily meer over het onderwijssysteem en hoe het anders kan.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie