Het belang van de ecocidewet!

The Optimist 19 jul 2019 Natuur & Milieu

De Schotse advocate en activiste Polly Higgins besefte dat de aarde een goede verdediging nodig had. In haar ogen werden de natuur en het milieu niet goed beschermd door internationale wetten. Maar door de verantwoordelijken te berechten voor ecocide kan milieuvervuiling worden gestopt.

Bedrijven of landen die ernstige schade aan het milieu toebrengen worden hooguit beboet en kunnen doorgaan met hun activiteiten, aldus Higgins in een interview met Vrij Nederland.

In het statuut van Rome in 1998 zijn vier misdaden vastgesteld die internationaal berecht mogen worden. Deze misdaden, waaronder genocide, hebben alle vier betrekking op geweld tegen mensen. In het concept van het statuut stond nog een misdrijf dat in de uiteindelijke versie verdween: ecocide.

Statuut van Rome

Bij ecocide gaat het om grootschalige beschadiging of verwoesting van één of meerdere ecosystemen door menselijk toedoen. In de jaren zeventig werd al gesproken over het invoeren van een internationale ecocidewet, en later bij het ontwerp van het statuut van Rome. In de jaren na het statuut raakte ecocide in de vergetelheid.

Hernieuwde aandacht

In 2008 bracht Higgins de term weer onder de aandacht en deed er alles aan om ecocide op nationaal en internationaal niveau strafbaar te stellen. Bijvoorbeeld met burgerinitiatieven zoals End Ecocide in Europe. Dit Europese burgerinitiatief heeft als doel de Europese Commissie aan te zetten tot het strafbaar stellen van ecocide.

Keren van het tij

In Nederland is de beweging Stop Ecocide sinds 2014 actief. Daarnaast was de wereldberoemde Urgenda-uitspraak een teken voor Higgins dat het tij aan het keren is: ‘Allereerst omdat het nieuw is dat een collectief van eisende individuen de overheid ter verantwoording roept om meer te doen tegen klimaatverandering. Daaruit blijkt hoezeer de publieke bewustwording van de verantwoordelijkheid die staten hierin hebben, is toegenomen’, vertelt ze in Vrij Nederland.

Higgins is in april dit jaar overleden, maar haar werk leeft voort in alle bewegingen die strijden voor het strafbaar stellen van ecocide. Dankzij het werk van dit boegbeeld van de rechten van de natuur neemt het besef toe dat we met zijn allen voor de aarde moeten zorgen.

Bron: Vrij Nederland
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “Het belang van de ecocidewet!”

  1. ja…. WIE neemt verantwoording voor de aarde… ??.. dat vraag ik me ook vaak af. Elke sloot en rivier moet schoon blijven, diep genoeg voor vissen , en ongewenst groen, zoals kroos of waterpest… hoort er niet. Wie zorgt hiervoor? ( als WIJ de natuur verstoord hebben, door sluizen, waterkering enz. ) O ja… wel mooi… na 50 jaar heeft men weer een aantal ‘route’s ‘geopend. 50 jaar…. dat is een lange ‘oorlog’ of verbanning . Ik voel de pijn en schaam me dat ik mens ben.
    Wéten wij te weinig van de natuur, letten wij vooral op ‘geld’… en mag de natuur het zelf uitzoeken? Nou, dat gebeurd… allerlei rupsen komen ons plagen… elke week wordt wel een nieuw diertje ontdekt.
    of…. heeft hun irritatie juist iets aan ons persoonlijk te leren?…
    Ooit gehoord van een relatie tussen zwakke hypofyse en muggen…?
    ( kijk eens op http://www.MIRmethode.nl ) … nou… dát is nog eens positief nieuws.

Geef een reactie