Grootste windpark ter wereld bijna klaar

The Optimist 3 jan 2020 Natuur & Milieu

Het grootste offshore windpark ter wereld aan de oostkust van Groot-Brittannië is bijna klaar. Een opvallend project dat laat zien hoe op grote schaal de klimaatverandering kan worden tegengegaan. Hornsea One ligt 120 kilometer voor de Engelse kust van Yorkshire en zal voldoende energie produceren om 1 miljoen Britse huishoudens van schone elektriciteit te voorzien zodra deze later dit jaar is voltooid.

Het project beslaat een gebied dat groter is dan Malta, en is verder naar zee gelegen dan enig ander windmolenpark. Het bestaat uit 174 zeven-megawatt windturbines, met torens die elk bijna 100 meter hoog zijn. De bladen bedekken een oppervlakte groter dan het reuzenrad van London Eye terwijl ze draaien. Slechts een enkele rotatie van een van de windturbines levert genoeg stroom om de gemiddelde woning een hele dag van elektriciteit te voorzien, volgens Stefan Hoonings, senior projectmanager bij Orsted (DOGEF), het Deense energiebedrijf dat het windpark heeft gebouwd.

Met het project komt het Verenigd Koninkrijk dichter in de buurt van zijn doelstelling om tegen 2030 een derde van de landelijk benodigde elektriciteit uit offshore wind te halen.

Ondanks de toezeggingen die zijn gedaan in het kader van het klimaatakkoord van 2015 in Parijs, bleef de wereldwijde uitstoot in 2018 stijgen en groeide de wereldwijde vraag naar energie in het snelste tempo in een decennium, volgens het International Energy Agency (IEA). Het gebruik van kolen bij de opwekking van elektriciteit was goed voor een derde van de totale CO2-uitstoot, stelt het IEA.

Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de wereldwijde energiemix is klein maar groeit. Uiteindelijk kan een omslagpunt worden bereikt. Na 2035 wordt (volgens adviesbureau McKinsey) verwacht dat hernieuwbare energiebronnen meer dan 50% van de stroomopwekking uitmaken. Hernieuwbare energie is voor regeringen van cruciaal belang om de klimaatdoelstellingen te bereiken en windenergie is een groot deel van de oplossing. Volgens het IEA groeide de elektriciteitsproductie uit wind met naar schatting 12% in 2018, waardoor het zijn positie als de grootste duurzame technologie (zonder gebruik van water) behoudt.

Bron: CNN
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

2 reacties op “Grootste windpark ter wereld bijna klaar”

  1. Staalindustrie, betonindustrie en olie-industrie (waar de vleugels vandaan komen) behoren tot de grootste boeven op het gebied van CO2-uitstoot. Ook de turbines en de benodigde elektriciteitsleidingen, plus het transport en de bouw van windmolens zijn niet bepaald “klimaatvriendelijk”. Het zou interessant zijn om te weten, hoe lang een windmolen moet draaien voordat de in eerste instantie uitgestoten CO2 weer gecompenseerd is en hoeveel er dan nog bespaard kan worden in de 20 jaar dat een windmolen “leeft”.

    Nog vreemder wordt het als je weet dat de fundamenten, de torens zelf, de vleugels en de leidingen ook van hennep gemaakt hadden kunnen worden… Goedkoper, beter van kwaliteit en oneindig veel “klimaatvriendelijker”!

  2. 174 windmolens van bijna 100 meter hoog, verspreid over een gebied groter dan Malta … en dat voor de elektriciteitsbehoefte van maar één miljoen huishoudens.
    Is dat werkelijk goed nieuws ?

Geef een reactie