Geen 5G-netwerk zonder stralingsonderzoek

The Optimist 11 apr 2019 Gezondheid

Het 4G-netwerk is nog relatief nieuw, maar de volgende ontwikkeling staat al voor de deur: het 5G-netwerk. De straling van 5G is niet geheel zonder gevaar. Op het gebied van gezondheid brengt het netwerk mogelijk risico’s met zich mee. Voordat op grote schaal zendmasten worden geplaatst, willen politieke partijen eerst een stralingsonderzoek doen.

Het 5G-netwerk wordt nog sneller en makkelijker dan 4G. Er wordt al veel gewerkt aan de voorbereidingen voor het lanceren van het 5G-netwerk, maar tegelijkertijd nemen de zorgen toe, schrijft het AD. Momenteel zijn er nog geen overtuigende bewijzen dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Tevens zijn er wel wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat er een mogelijke samenhang is tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

Onafhankelijk onderzoek

GroenLinks dringt in de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek naar 5G-straling door de Gezondheidsraad. GroenLinks kamerlid Laura Bromet zegt tegen de krant: ‘We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksgezondheid. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 5G. We moeten de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.’

Veel antennes

Voor het 5G-netwerk moeten veel antennes worden geplaatst, omdat het bereik van de antennes minder is. Vandaag de dag is een beperkt aantal antennes voldoende, maar wanneer het 5G-netwerk ingaat, hangen in bijna alle straten antennes. In Europa geldt een richtlijn die bepaalt hoe sterk de straling mag zijn. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken maakte vorig jaar bekend dat zij die richtlijn wettelijk wil laten vastleggen. ‘Het doel hiervan is om bij de uitrol van 5G, en de plaatsing van de vele antennes die daarbij nodig zijn, zekerheid te bieden aan burgers en telecomaanbieders over dit regime’, vertelde zij in de Tweede Kamer.

Minder streng in Nederland

GroenLinks wil dat het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s zo snel mogelijk wordt gestart. ‘Keijzer hamert erop dat Nederland zich houdt aan de Europese richtlijn, maar we zien dat andere Europese landen veel strengere normen hanteren. Dat baart mij zorgen’, zegt Bromet. De normen zijn behoorlijk strenger in diverse Europese landen, zoals Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië.

Momenteel is er nog geen onderzoek gedaan door de Gezondheidsraad naar de mogelijke gevaren van het 5G-netwerk. Bromet zegt dat het kan blijken dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, maar dat de politiek wel verplicht is aan alle Nederlanders dit goed uit te zoeken. Er kan pas akkoord worden gegeven aan het 5G-netwerk als het is onderzocht.

Bron: AD
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

6 reacties op “Geen 5G-netwerk zonder stralingsonderzoek”

 1. En ook over evt. risico’s van hoogspanningskabels in woongebieden is nog altijd geen duidelijkheid. Laat staan over de combinatie van 5G en hoogspanning.

 2. De burger heeft zorgen over 5 G.
  Als het netwerk operationeel is kan de burger zich niet meer onttrekken aan de gevaren.
  HIJ HEEFT ER GEEN INVLOED MEER OP.
  De terughoudendheid van andere landen is hoopgevend en moet gerespecteerd worden.
  Deze techniek mag pas gebruikt worden als iedereen, ieder een, ieder persoonlijk, zijn fiat geeft.
  Omdat wij allen worden blootgesteld, daarom.
  Als geen absolute zekerheid kan worden geboden moet het project afgeblazen worden.
  Zelf rijdende auto’s maken ons meer afhankelijk en maakt de kloof techniek/burger groter.

 3. Er is reeds een vergunning afgeven voor de lancering van ruim 40.000 (!!!) satellieten, benodigd voor 5G en opvolgers van 5G. Dit terwijl we nu een kleine 2000 satellieten hebben met bijbehorend ruimtepuin. Die 40.000 satellieten komen in de verschillende sferen rondom de aarde en kunnen daar met hun intensieve straling een zodanige verstoring teweegbrengen dat zelfs het leven op aarde in gevaar zou kunnen komen, zo heb ik me laten vertellen. Die satellieten mogen er niet komen. Wij als mensheid moeten het niet goedvinden dat een paar grote bedrijven met het leven van alle aardbewoners spelen door een gevaarlijk experiment op hen uit te voeren zonder hun toestemming en in veel gevallen zelfs zonder hun medeweten. Er worden regelmatig demonstraties georganiseerd. Doe mee, het is hard nodig.

 4. 5G is mega gevaarlijk .https://www.transitieweb.nl/straling/5g-straatlantaarn-met-led-lampen-is-elektronisch-wapentuig/
  Mark Steele een wapenexpert heeft onderzoek gedaan en ook Dr Martin Pall is hier duidelijk over met bewijs…..5G levensbedreigend
  Ad Broerenovember 23, 2019
  Het was nogal overdonderend. Op donderdag 21 november hield Dr. Martin Pall in de Amstelkerk in Amsterdam een twee-en-half uur durend exposé over elektromagnetische velden (EMF’s). Dr. Pall is emiritus hoogleraar biochemie en basis medische wetenschappen aan de Universiteit van Washington. Hij reist over de hele wereld om zijn verhaal te doen aan wie het maar horen wil. Want de tijd is kort om er nog iets aan te kunnen doen.
  Hij richt zich op wetenschappelijke feiten en houdt zich niet bezig met wat als conspiracy zou kunnen worden gekwalificeerd. Begrijpelijk, als het doel is om gehoord te worden door een zo breed mogelijk publiek. De feiten spreken voor zich. De aandachtige luisteraar kan de rest voor zichzelf invullen.
  Dr. Pall sprak over een reeks van gevolgen van 3G/4G en over de overtreffende trap daarvan als 5G wordt uitgerold. Vooral omdat de puls van 5G twintig tot honderd keer krachtiger is dan die van 4G. De gevolgen waarover Pall het had zijn:
  Verlaagde vruchtbaarheid
  Neurologische en neuropsychische aandoeningen, zoals depressie, tinnitus, hoofdpijn, agressie et cetera.
  Beschadiging aan het DNA.
  Beschadiging aan de hersenen
  Beschadiging door vrije radicalen
  Endocriene (hormonale) effecten
  Kanker
  Aandoeningen van hart en bloedsomloop
  Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs voor een reeks van aandoeningen als gevolg van EMF’s. Dr. Pall zegt dat de meeste effecten worden veroorzaakt door een overmaat van Calcium in de cellen. Op zijn uitleg ga ik hier niet in. Het is te vinden op deze youtube uitzending: https://adbroere.nl/web/nl/artikelen/5g-levensbedreigend.php
  De grootste aanklacht van Dr. Pall aan het adres van de telecom providers en aan de autoriteiten die toestemming geven om 5G uit te rollen is dat de biologische effecten van 5G onvoldoende zijn onderzocht. Hij wijst in dit verband op de Nürnberg code: “dat geen experimenten op het menselijk lichaam mogen worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de mens op wie een dergelijk experiment wordt uitgevoerd.”
  Speciaal kinderen zijn gevoelig voor EMF’s. Daarom mogen kinderen op scholen absoluut niet worden blootgesteld aan EMF’s zoals WIFI en smartphones. ADHD en autisme worden aantoonbaar in verband gebracht met EMF’s.
  Het ernstige aan EMF’s is dat ze cumulatief zijn. Het lijkt op een emmer die wordt gevuld totdat deze overloopt en er zijn geen middelen om dit proces om te keren als het eenmaal voorbij een bepaald punt is.
  In gebieden waarin proeven zijn genomen met 5G zijn ernstige effecten gesignaleerd zoals afname van de vruchtbaarheid van mannen, in Zwitserland met 62 procent in anderhalf jaar tijd. Duidelijk gezegd: bij het merendeel is het zaad steriel.
  Proeven met ratten die werden blootgesteld aan EMF’s wijzen uit dat 100 procent van de proefdieren na korte tijd Alzheimer verschijnselen vertoont. Verdere dierproeven tonen aan dat er veranderingen in de hersenen plaatsvindt. Het is niet ondenkbaar dat als 5G over de wereld wordt uitgerold, het vermogen van mensen om te kunnen denken binnen een beperkt aantal jaren wordt uitgeschakeld en dat betekent het einde van de menselijke beschaving.
  Het klinkt allemaal heftig, maar Dr. Pall is er zeer serieus over.

Geef een reactie