Forse investering voor klimaatbestendig Nederland

The Optimist 23 nov 2018 Natuur & Milieu

De afgelopen maanden hebben we te maken gehad met veel weersextremen. Van droogte tot hoosbuien en warmterecords. Klimaatverandering is geen toekomstscenario meer, een snelle aanpak is nodig. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen zetten daarom op 20 november hun schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen euro te investeren. Hiervoor ondertekenden zij het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptie.

Het vergroenen van steden en het aanleggen van extra waterberging in de stad en op het platteland is nodig om schade door weersextremen te beperken. Het extra geld dat met het bestuursakkoord beschikbaar komt, moet dienen als katalysator voor dit soort maatregelen. ‘Dit is echt een aan-de-lag-akkoord’, stelt minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. ‘Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.’

Eerder dan voorspeld

De maatregelen zijn door alle gevestigde weerrecords al veel eerder nodig dan aanvankelijk werd voorspeld. Zo voorspelde het KNMI extreme hoosbuien voor het jaar 2050. Deze komen echter vandaag de dag al geregeld voor. Ook was 2018 de warmste zomer in 300 jaar. ‘Met de beschikbare financiële middelen kan de schop snel de grond in en is er voldoende geld om in elke gemeente in het land een extra stimulans te geven aan het klimaatrobuuster inrichten van de woon- en leefomgeving. Alleen door samen te investeren kunnen we de veranderende omstandigheden een stapje voor blijven’, zegt Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen.

De investering lijkt een fors bedrag, maar aan de voorspelde schade hangt ook een flink prijskaartje. Als er op korte termijn geen maatregelen worden genomen, kan de schade door extreme regenval en langdurige droogte tot 2050 namelijk oplopen naar zo’n 71 miljard euro.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “Forse investering voor klimaatbestendig Nederland”

  1. Ik zou het erg waarderen als alle gegeven informatie te verifiëren zou zijn!
    Hoe weet ik of de info wel klopt?
    Dit probleem kom ik steeds vaker tegen!
    de warmste zomer in 300 jaar??? ja ja dat weten we wel maar Trump gelooft het klimaat probleem niet
    enige reverentie artikelen zouden wenselijk zijn

Geef een reactie