De invloed van roken op het milieu

The Optimist 1 mrt 2024 Natuur & Milieu

Wist je dat roken niet alleen slecht is voor je gezondheid, maar ook voor het milieu? Als je niet alleen jezelf een gezonde toekomst wilt geven maar ook het klimaat, dan maak je door te stoppen met roken veel impact. In dit artikel lees je wat roken voor het milieu betekent.

In 2022 stond Wereld Niet Roken Dag in het teken van het milieu. Zowel de WHO als het Nederlandse Trimbos Instituut brachten daarom informatie naar buiten over de negatieve impact die roken heeft op het milieu.

Verschillende stadia van de sigaret

De levensloop van een sigaret zorgt op verschillende momenten voor milieuschade. In zowel de productie, de distributie als het overblijfsel zorgen sigaretten voor vervuiling. De effecten variëren van het verdwijnen van natuur en biodiversiteit tot het verspreiden van microplastics.

Impact van sigarettenproductie

In het rapport van de WHO wordt beschreven dat de uitstoot van de tabaksindustrie gelijk staat aan een vijfde van de CO2-uitstoot van de commerciële luchtvaart. Naast CO2-uitstoot zorgt de productie van sigaretten voor grote hoeveelheden chemicaliën die in de natuur terechtkomen. Jaarlijks komen er duizenden kilo’s giftige chemicaliën vrij uit tabaksfabrieken, zoals ammoniak, nicotine en zoutzuur. Tijdens de productie wordt daarnaast gevaarlijk afval geproduceerd, wat leidt tot fosfor en stikstof in afvalwater. Ook worden er bossen gekapt om aan de vraag van rokers te voldoen. Dit leidt tot hogere CO2-uitstoot, klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en afname van de bodemkwaliteit.

Peuken in de natuur

Het op de grond gooien van peuken leidt tot veel vervuiling. Dit zwerfafval heeft niet alleen een lange afbraaktijd, maar zorgt er ook voor dat er giftige stoffen in de natuur terechtkomen. Volgens het Trimbos komen er jaarlijks enkele miljarden van die sigarettenfilters in de Nederlandse natuur terecht. Eén sigarettenpeuk kan al 1.000 liter water vervuilen en tot vissterfte leiden. Ook de groei van sommige gewassen wordt geremd door de stoffen uit peuken, zoals nicotine, metalen en teer. En filters bestaan voor een groot deel uit samengeperste plastics, die uiteenvallen in microplastics en nog jarenlang in het milieu achterblijven.

Gemotiveerd om te stoppen met roken?

Wil jij graag het milieu minder belasten? Dan is stoppen met roken eigenlijk de enige goede oplossing. Het blijft een uitdaging om de sigaret links te laten liggen, maar er zijn verschillende mogelijkheden die hierbij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals een nicotinespray: een geneesmiddel met nicotine. Dit kan helpen om je nicotinebehoefte langzamerhand te verminderen, waardoor je behoefte aan een sigaret kan afnemen. Lees voor gebruik altijd de bijsluiter. Ook je huisarts of een coach kunnen advies geven over de beste manier om te stoppen met roken die past bij jouw levensstijl.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Kruidvat.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie