Burgerbeweging #Samenuitdecrisis schudt politiek wakker

The Optimist 12 jun 2020 Samenleving

De roep uit de samenleving om de juiste keuzes te maken over hoe we eerlijk, rechtvaardig en groen uit de crisis komen zwelt aan. Een grote groep burgers, activisten, wetenschappers en veranderaars lanceerde 9 juni jl. de burgerbeweging #samenuitdecrisis: een oproep aan politici om bij de weg uit de crisis te kiezen voor mensen boven bedrijven en voor groen en eerlijk boven ‘business as usual’.

Samen uit de crisis is een initiatief van Gerard Oosterwijk, Peter de Haan, Wimar Bolhuis, Sara Murawski, Mirte Biemans en Jurjen van den Bergh, en wordt ondersteund door burgerbeweging DeGoedezaak. De groep bestaat bij lancering uit 50 mensen uit het maatschappelijk middenveld, wetenschappers en activisten.

Goede start

Volgens Jurjen van den Bergh van DeGoedeZaak kende de politiek tijdens de crisis een goede start, waarin budget werd vrijgemaakt om kleine zelfstandigen te steunen, maar gaat het geld nu toch weer de zakken van multinationals in. Van den Bergh: ‘Ondertussen wordt de CO2-belasting opgeschort, dreigt ontslag en armoede en groeit de verdeeldheid in de samenleving. Wij eisen van onze politici dat zij het beter doen, en verzamelen ideeën en acties daarvoor.’

De beweging roept op om de vele miljarden die nu uitgetrokken worden in te zetten voor een sterkere publieke sector, een fatsoenlijk inkomen voor iedereen en verduurzaming van de economie. Ook het beschermen van de rechtsstaat, tegengaan van institutioneel racisme en het stellen van eisen aan de steun die bedrijven ontvangen zijn volgens hen onmisbare pijlers onder een rechtvaardige weg uit de crisis.

Mirthe Biemans, één van de initiatiefnemers: ‘We kunnen niet dezelfde fouten maken als bij de vorige crisis. Geld in de economie pompen is niet genoeg. Politici kunnen er nu voor kiezen om de steunpakketten te laten bijdragen aan een samenleving die rechtvaardiger en duurzamer is voor iedereen. Als we willen dat deze crisis anders uitpakt voor ons allemaal, dan moeten we de ideeën daarover uit de samenleving luid en duidelijk laten horen.’

Meedoen

De initiatiefnemers wijzen erop dat alle maatregelen die nu worden genomen invloed hebben op de jaren die gaan komen. Zij vinden het huidige maatschappelijke en politieke debat hierover te oppervlakkig. Op dinsdag werd het coronadebat in de Tweede Kamer afgerond en staat het steunpakket voor de economie vast tot oktober. In de tussentijd wordt in de luwte het beleid gemaakt en het geld verdeeld voor aankomende prinsjesdag. Met de campagne #samenuitdecrisis wil het burgerinitiatief maatschappelijke organisaties en iedereen in Nederland vragen om nu mee te doen.

De beweging heeft als inzet om tegenwicht te bieden aan de macht van de grote en sterke lobby’s van het bedrijfsleven die de weg naar de politiek en de regering makkelijk weten te vinden. Door ideeën uit de samenleving een podium te bieden, en krachten te bundelen in acties en campagnes, wordt gebouwd aan een tegenmacht voor deze lobby’s. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen aan de beweging via de website van samen uit de crisis. Zij lanceren gezamenlijk een manifest en de website samenuitdecrisis.nl waarop mensen het manifest en gelieerde acties kunnen ondersteunen of zelf acties kunnen starten. Daarnaast nodigt het iedereen uit om met aanvullende ideeën te komen over hoe we samen uit de crisis kunnen komen door deze te delen met #samenuitdecrisis.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

7 reacties op “Burgerbeweging #Samenuitdecrisis schudt politiek wakker”

 1. ALS ipv subsidies en steunmaatregelen met een breed algemeen besluit en doorvoering de IB op de “onderste inkomens” op (tijdelijk) % werd gezet en op de onderste op één na IB GROEP op de helft van het huidige tarief = zouden de laagste inkomens ineens ruim meer geld ter beschikking krijgen “om VRIJ te besteden aan “KOPEN”!” = De door de STAAT hiermee gemiste inkomens zou daarbij verhaald kunnen worden door de werkelijk HOOGSTE INKOMENS = bvb. € 2.500.000 en hoger, voor dat deel van hun inkomen met 100% te belasten, zonder kans op “reserveren voor uitbetaling in de toekomst!”. Vermogens moeten dan ongemoeid blijven om ondernemingsinvesteringen voor verbetering/modernisering/en vernieuwing beschikbaar te maken Wel dienen daarbij dan maatregelen en uiterst strenge controles te worden ingesteld en uitgevoerd om elke vorm van “ontwijking” onmogelijk te maken. Dit zal tevens de meeste huidige armoede sterk beperken.

 2. “Meetlat voor de beschaving is de mate waarin gewerkt wordt aan een betere positie voor diegenen die het niet zo goed getroffen hebben!” Dit is mijn favorietste uitspraak die ik ooit – lang geleden – las in de Tribune het blad van de SP – die uitspraak blijft altijd actueel!
  Eens kijken hoe beschaafd de politiek en de regering deze crisis werkelijk gaan aanpakken? En dan niet alleen voor diegenen die het niet zo goed getroffen hebben, maar voor iedereen alles eerlijk verdeeld!
  Nu zijn er opeens wel miljarden Euro’s beschikbaar? Nooit was er geld om de armoede in Nederland echt aan te pakken. Voedselbanken en kledingbanken en zelfs dierenvoedselbanken? Een grote schande in een van de rijkste landen van de wereld!
  En die beroepen waar keihard gewerkt wordt voor een zeer schamel loon. Ik noem alleen al de zorgmedewerkers, waarvan velen met gevaar voor eigen leven keihard hebben geknokt en nog steeds aan het knokken zijn – in zwetende beschermende kleding en met zowat verstikkende mondmaskers op – om levens te redden of om verdere corona besmetting tegen te gaan. Keihard werken voor een schamel loontje waar een gezin amper tot niet van te onderhouden is? Een schande in een van de rijkste landen van de wereld!
  Half Nederland stond te klappen voor ze – hartstikke mooi en ontroerend, maar zijn er straks ook de extra flappen? En zo zijn er zo veel beroepen die slecht of heel slecht betaald worden.
  En ik ga maar niet beginnen over de failliete marktwerking in de gezondheidszorg waardoor hele ziekenhuizen gesloten worden, waardoor de ziekenfondspremies en de verplichte eigen bijdragen steeds hoger worden en de vergoedingen steeds verder uitgekleed worden! Een grote schande in een van de rijkste landen van de wereld!
  Kom Nederlandse politiek en regering – laat nu eindelijk eens zien hoe beschaafd jullie werkelijk zijn!

 3. Meer subsidies voor innoverende bedrijven, projecten en ideeën meer kansen geven. Afgelopen 10 jaar zijn al veel duurzame projecten gestart, die extra financiële middelen nodig hebben om van de grond te komen. Is goed voor nieuwe banen en sociale cohesie.

 4. Men moet het niet steeds over groei hebben maar over welzijn.
  Men zegt vaker: In de zorg werk je niet voor het geld, het is een passie.
  Nou, in de zorg en overigens ook in het onderwijs werken de meesten om te verdienen en eigen broek op te houden en er is heel veel moeten wat de passie wel afneemt!! En waarom het idd zoals jullie niet steeds over de publieke sector hebben ipv beroepen apart te benoemen. Ook kunst en cultuur hoort bij een beschaving.

Geef een reactie