Borstkanker en toch geen chemo?

The Optimist 26 jun 2018 Gezondheid

Onderzoekers stellen dat patiënten van wie de tumor nog klein is en niet voorbij de lymfeklier is uitgezaaid, net zulke goede resultaten behaalden zonder chemotherapie als patiënten die de dat wel kregen. Het volledige onderzoek werd tijdens de American Society of Clinical Oncology gepresenteerd. Maar de experts waarschuwen: deze bevindingen zijn niet van toepassing op grote tumoren en op tumoren die voorbij de lymfeklier zijn uitgezaaid.

Dr. Adam Brufsky noemt het onderzoek in een interview ‘heel belangrijk’. Brufsky is co-auteur van het onderzoek en hoogleraar medicijnen. Op basis van het onderzoek hebben artsen een test ontwikkeld om te bepalen welke personen de ‘vroeg-stadiumpatiënten’ zijn. Veel mensen zitten in dit stadium en kunnen volgens de onderzoeker chemotherapie overslaan.

In Nederland is circa een kwart van de vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. Jaarlijks zijn dat ongeveer 4.000 mensen. De vrouwen kunnen baat hebben bij deze nieuwe methode.

Genetische tests

In het onderzoek kregen vrouwen met borstkanker een ‘score’ toebedeeld op basis van genetische tests die de tumor analyseren. Tevens werd gekeken naar de aanwezigheid van 21 genen die geassocieerd worden met een hogere kans op terugkeer van de kanker.

Tot op heden wisten artsen niet zeker of ze chemotherapie moesten aanbieden aan patiënten wiens tumor nog in een vroeg stadium was.

Onderzoekers volgden bijna 10.000 vrouwen met een type kanker dat gevoelig is voor oestrogeen, HER2-negatief (een eiwit dat groei stimuleert) is en niet is uitgezaaid. Dat zijn de gevallen waarbij artsen niet wisten of chemotherapie wel nut had.

Geen verschil

Van de 9717 vrouwen scoorde 67 procent met een ‘gemiddeld’ risico op terugkeer van de kanker. Dat is een score tussen de 11 en 25. Na een operatie en bestraling kregen de vrouwen willekeurig chemotherapie en een oestrogeen-blocker of alleen de blocker. Als de vrouwen lager dan 11 scoorden wisten de artsen al dat chemotherapie kon worden overgeslagen zonder nadelige gevolgen. Vrouwen met een score van 26 of hoger worden hoe dan ook geadviseerd chemotherapie te ondergaan. Dit onderzoek toont aan dat voor vrouwen met een ‘gemiddeld’ risico, het wel of niet ondergaan van chemotherapie, geen verschil maakt op de terugkeer van de kanker.

Negen jaar na de behandeling was namelijk 83,3 procent van de vrouwen die alleen de oestrogeen blocker had gekregen nog steeds schoon en 84,3 procent van de vrouwen die ook chemotherapie kregen was kankervrij. Bovendien had 94,5 procent van de vrouwen met de blocker geen uitzaaiingen en 95 procent van de vrouwen met chemo had geen kanker op een andere plek dan de borst. Statistisch gezien zijn die verschillen niet of nauwelijks significant.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “Borstkanker en toch geen chemo?”

  1. Ik vind het toch jammer dat in dit soort onderzoeken nooit de vrouwen worden meegerekend die helemaal geen medische nabehandeling hebben gekozen. Dat zou betekenen dat als je geen medicijnen slikt je niet meer zou vallen binnen het aandachts gebied van hen die met gezondheid bezig zijn.

Geef een reactie