Bijen worden met zonsverduistering stil

The Optimist 18 okt 2018 Natuur & Milieu

Onderzoekers in de VS hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan. Tijdens de totale zonsverduistering eind augustus 2017 mobiliseerde een team verschillende burgerwetenschappers en basisschoolklassen om akoestische meetstations in te stellen. Puur om het gedrag van bijen te observeren. De bevindingen waren opvallend.

Miljoenen Amerikanen namen 21 augustus 2017 een pauze in hun dagelijkse routine om getuigen te zijn van de totale zonsverduistering die dag. Een soortgelijk fenomeen ontstond echter in het dierenlandschap. De bij stopte namelijk tijdens de zonsverduistering met vliegen.

Het is een ongekende studie die was georganiseerd door onderzoekers van de University of Missouri. Burgerwetenschappers en basisschoolklassen luisteren hiervoor naar het gezoem van de bijen, of eigenlijk naar het ontbreken daarvan. De resultaten werden recent gepubliceerd in Annals of the Entomological Society of America. Het resultaat was op een plek hetzelfde.

De wetenschappers verwachtten op basis van de literatuur dat de activiteit van de bij zou afnemen als het licht verduisterde en een minimum zou bereiken. ‘We hadden echter niet verwacht dat de verandering zo abrupt was’, zegt hoofdonderzoeker Candace Galen en professor in de biologische wetenschappen aan de University of Missouri. ‘De bijen bleven zoemen tot op het moment dat de eclips was volbracht en stopten toen. Alsof de lichten uitgingen in het zomerkamp.’

Onderzoek

Voor het onderzoek werden, uren voor de eclips plaatsvond, minuscule microfoons en temperatuursensoren geplaatst in zestien controlestations. Op iedere locatie werden de kleine USB-microfoons opgehangen aan sleutelkoorden op plekken waar bijen bloemen bestoven. Ook lagen deze nabij wegen voor voet- en autoverkeer. Op sommige locaties werden ook licht- en temperatuurgegevens vastgelegd. Slechts op één locatie werd tijdens de totale zonsverduistering één ‘zoem’ geregistreerd. Waarschijnlijk schrok deze bij ergens van.

De onderzoekers verklaren dat bijen gewoonlijk langzamer vliegen in de schemering en keren ‘s nachts terug naar hun koloniën. Dus hetzelfde gedrag werd veroorzaakt door de zonsverduistering Dit geeft aan hoe bijen reageren op omgevingsfactoren zodra dergelijke veranderingen optreden.

Bron: Science Daily
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “Bijen worden met zonsverduistering stil”

  1. Prachtig dit onderzoek en daarmee de OFFICEEL WAARGENOMEN RESULTATEN
    Overigens weet men dit al eeuwen. Zelf heb ik enkele jaren geleden – in Luxemburg(Stad) – waargenomen dat DE HELE NATUUR en AL HAAR BEWONERS, tijdens een TOTALE ZONSVERDUISTERING, volledig STIL wordt; ZELFS de mensen hielden op het moment van die VOLLEDIGE verduistering, als het ware hun volledige adem in. Een heel bijzondere opvallende waarneming! Dieren – honden, katten, vogels, insecten – van ALLE soort en aard, verscholen zich = tegen hen ongekend “Gevaar”=. Dit was voor mij an mijn gezelschap een uitermate bijzondere DUIDELIJKE waarneming. Direct na dit moment van TOTALE verduistering kwam – eerst heel voorzichtig doch geleidelijk sneller – alle “leven” terug.
    Geen “Wetenschappelijke” waarneming, doch wel FEITELIJK door een groepje “MENSALEN” ((very) HIQ persons), heel bewust, daartoe naar Luxemburg(Stad) getogen, daar toen waargenomen.

Geef een reactie