Wisdom Keepers spreken in Nederland

The Optimist 9 mei 2023 Actualiteit

De Wisdom Keepers laten opnieuw de stem van Moeder Aarde horen in Nederland. Nu niet alleen bij Kiva vertoningen, maar ook bij de ‘B for good leaders Summit’ in Amsterdam deze week. ‘Hoe zou de wereld eruit zien als de Stem van Moeder Aarde ook gehoord wordt in de bestuurskamers?’

De vorige editie van Optimist magazine bevatte een artikel over de inheemse Wisdom Keeper Shirley Krenak en de documentaire’ KIVA – The Call of the Wisdom Keepers’ van Marijke Kodden. De boodschap van de Wisdom Keepers gaat via deze film als een lopend vuurtje door binnen- en zelfs al buitenland. Deze boodschap vanuit de inheemse wereld heeft inmiddels vele harten diep geraakt en mensen geïnspireerd. Nu vindt zij haar weg naar de zakelijke wereld. En dat is op zijn minst hoopvol. Shirley Krenak zal deze week samen met drie andere inheemse Wisdom Keepers spreken op de top van het ‘B for Good Leaders Network’ in de Beurs van Berlage, voor 1000 CEO’s van internationale bedrijven met het B Corp-certificaat, of organisaties die daar naartoe werken: een meer regeneratieve economie.

KIVA een boodschap van alle inheemse volkeren

Een KIVA is een ceremoniële samenkomst van Wisdom Keepers vanuit de vijf continenten rond een vuur in een ronde uitgegraven kuil. Samen voeren ze op hun eigen inheemse wijze rituelen uit en zingen en bidden ze samen voor het belang van het herstel van de verbinding van Moeder Aarde en al haar bewoners.
In het artikel over KIVA in de Optimist werd met name de boodschap van de Braziliaanse inheemse Wisdom Keeper Shirley Krenak uit Brazilië belicht. Deze inheemse strijdster voor Moeder Aarde was ook aanwezig bij de première van de documentaire in december 2022. Zij weeft haar boodschap als een rode draad door de documentaire.

‘Ik ben een echo van onze lijdende Moeder Aarde’

Shirley: ‘Moeder Aarde roept ons bij elkaar om te luisteren naar haar indringende boodschap. Zij wil gehoord worden, maar de meeste mensen zijn vergeten te luisteren naar hun eigen hart en zijn daardoor de connectie met de aarde kwijtgeraakt. Ze zien haar niet meer als een levend organisme. Daarom ben ik nu de echo van onze lijdende Moeder Aarde en gebruik ik de gave van mijn stem om wereldwijd te spreken,’ zijn haar wijze woorden.

Zij is zelf een rasoptimist, ondanks de vele tegenslagen die zij, haar familie en haar volk te verduren hebben gehad en nu nog steeds voor hun kiezen krijgen. Veel levens zijn verloren in de strijd en veel natuurgebieden hebben ze al moeten inleveren als gevolg van de grootschalige uitbuiting van onder meer mijnbouwbedrijven, die enkel winst najagen.

Shirley heeft van jongs af aan meegekregen dat ze ‘De Stem’ als instrument in kan zetten om Moeder Aarde van zich te laten horen. Ook al zou ze het gelukkigst zijn om met haar familie in vrede rond het vuur te zitten, ze kiest ervoor om gehoor te geven aan haar roeping om als activiste voor haar mensen en Moeder Aarde op te komen en daarvoor de wereld over te reizen.
‘Wat mij inspireert is de hoop, eigenlijk het zekere weten dat ik heb in mijn hart. Ik leer om hiernaar te luisteren. Ik weet zeker dat we eens op een goede Aarde zullen lopen. Daarom ben ik niet wanhopig’, zegt Shirley vastberaden.

De stem van Moeder Aarde in de bestuurskamer

Nu kan ze deze stem van Moeder Aarde laten klinken bij de B for good leaders Summit op 11 en 12 mei. Ze is uitgenodigd samen met drie andere Wisdom Keepers: Sankala Ole Ntutu, een Masai Elder uit Kenia, Toroa Aperahama, een Maori Elder uit Nieuw-Zeeland en Cheryl Ann Angel, een Sicangu Lakota Wisdom Keeper uit de VS. Op deze twee dagen zullen zo’n 1000 CEO’s van bedrijven met het duurzaamheidscertificaat B Corp samenkomen in de Beurs van Berlage.

Het woord B Corp staat voor ‘Benefit Corporation’. Met deze certificering toont een bedrijf dat het belangrijk is om niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. Het is dan ook niet alleen bijzonder maar ook belangrijk dat deze inheemse leiders daar nu hun bijdrage kunnen leveren. Dat de boodschap van de KIVA-documentaire en de Wisdom Keepers al vele harten geraakt heeft is al fantastisch, maar dat nu ook mensen uit de zakelijke wereld geïnteresseerd zijn geraakt, is zeer waardevol. Moeder Aarde krijgt nu immers ook een stem in de besluiten die genomen worden in de bestuurskamers, nu en in de toekomst.

Leven in overeenstemming met de hartenklop van de natuur

De vier Wisdom Keepers wensen hetzelfde, maar hebben ieder een andere invalshoek. Shirley beoogt dat de Stem van Moeder Aarde tot in de bestuurskamer serieus gehoord gaat worden en meegenomen wordt in besluiten en acties. Toroa wil met de kennis vanuit het inheemse leiderschap leiders van nu inspireren, waarin vooral afgestemd wordt op de natuurwetten. ‘Wij zijn zelf Natuur en de Natuur zijn wij’, zegt Toroa. We dienen te leven en werken in overeenstemming met de hartenklop van de natuur en ons niet laten leiden door ‘manmade rules’, die de natuur en onze natuur verstoren. Sankale draagt leiderschap voorbij de grenzen uit, met de natuur als zijn gids. Hij is de woordvoerder tussen zijn gemeenschappen en de Keniaanse regering. Omdat de inheemse mensen van zijn land nomaden zijn en met elkaar samenleven, volledig in harmonie met de natuur, kennen ze geen grenzen. Verdere privatisering van land is onnatuurlijk en maakt veel van de natuur en het natuurlijke leven kapot voor mens, plant en dier. Cheryl is vooral sterk verbonden met het levende water op aarde. Zij draagt uit dat water de basis is van alles. Water is leven, we komen eruit voort en we bestaan zelf voor 80% uit water. Schoon stromend water is van belang voor de balans van Moeder Aarde en voor onze eigen gezondheid. Via ‘Water lessons’ en ‘Water talks’ wil ze een natuurlijke flow terugbrengen in het bedrijfsleven.

Ontmoet de Wisdom Keepers op 14, 16 of 17 mei

De vier Wisdom Keepers zijn na de B for Good Leaders Summit ook aanwezig op enkele speciale benefiet KIVA-avonden op 14, 16 en 17 mei, waar een deel van de ticketverkoop naar de Wisdom Keepers gaat. Ook hier zullen de Wisdom Keepers belangrijke inheemse kennis delen om ons te inspireren om onze roots en onze inheemse kennis weer van binnenuit omhoog te halen. We hoeven hun kennis niet te kopiëren, maar mogen ons onze eigen wortels, wijsheid en onze verbinding met Moeder Aarde herinneren en in ere herstellen. Ieder op eigen wijze, in overeenstemming met onze eigen natuur.

Een unieke mogelijkheid, ze zijn maar kort in Nederland: www.kiva-wisdomkeepers.com

Tekst: Marianne van den Haak / foto’s Marijke Kodden

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie