Voorwoord Roland Pluut: Vooruitblik

Roland Pluut 192 mei / juni 2020 Actualiteit

Iedereen boven de dertig herinnert zich de paniek na 11 september 2001. De financiële crisis die eind 2008 ontstond, staat bij velen in het geheugen gegrift. En ook nu knijpen we ons in de arm om te beseffen dat er een pandemie heerst. Verbijsterd zien we wat het coronavirus tot nu toe heeft aangericht en welke maatregelen zijn getroffen. Wat het RIVM in januari nog inschatte als iets wat niet onze kant op zou komen, kreeg vanaf medio maart het motto: alle hens aan dek.

Voldoende reden om het thema van deze editie te wijzigen. De aandacht voor nieuw leiderschap, het oorspronkelijk geplande onderwerp, is doorgeschoven naar de volgende uitgave. In dit nummer vindt u 28 pagina’s over een blik die we werpen voorbij de crisis. Want dat hij voorbijgaat, staat voor ons, optimisten, als een paal boven water. Dat we er sterker uit zullen komen, is onze hoop.

Die hoop komt niet uit het niets. Het feit dat mensen thuis opgesloten zitten, de medische nood hoog is, de economie in een recessie raakt, het leidt ertoe dat we opnieuw gaan nadenken over ons handelen, en over onze toekomst. We zien samenwerking en saamhorigheid, mensen die tot stilstand komen in de tredmolen van een jachtig leven, een stikstofcrisis die samen met de files lijkt te zijn opgelost, artsen uit Cuba en China die in Italië komen helpen, een lucht die opklaart doordat fabrieken minder uitstoten, leraren die in alle rust hun verhaal kunnen vertellen in de online klas, heel veel schonere handen, nieuwe verbinding tussen oud en jong terwijl het fysieke contact moeilijker is geworden. Kortom, de pas op de plaats die ons wordt opgelegd, kunnen we gebruiken voor een ‘reset’, zoals onze hoofdredacteur het op pagina 22 noemt.

Een ander hoopvol gegeven is dat mensen als gevolg van de coronacrisis meer zijn gaan lezen en schrijven. De momenten van bezinning en aanmoediging resulteren in woorden van betekenis. Op onze redactie stromen de verhalen en suggesties voor artikelen binnen. Helaas kunnen we niet elk idee oppakken en uitwerken, maar uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Weet dat alles wat een optimistisch podium verdient, wij vooruit proberen te helpen.

Roland Pluut, uitgever
rp@theoptimist.nl

P.S.: De media zijn genoemd als ‘vitale beroepsgroep’. Daar voeg ik in alle bescheidenheid aan toe dat media die positief nieuws en reële hoop durven brengen, nu helemaal van vitaal belang zijn. Dus leest u vooral dit blad en deel het met uw naasten. Samen sterker én geïnspireerd uit de crisis, dan kunnen de hens weer van het dek af!

Roland Pluut

Roland Pluut

Roland Pluut is een Ode-lezer van het eerste uur. Roland ondersteunde Ode om dit initiatief...

Meer over Roland Pluut >

Reacties

Geef een reactie