KIVA documentaire in Driebergen te zien

The Optimist 8 jan 2024 Zingeving

Filmavond met sprekers op het podium!

Optimist Media organiseert in samenwerking met filmmaker Marijke Kodden een speciale film- en sprekersavond rondom de indrukwekkende documentaire ‘KIVA The Call of the Wisdom Keepers’ op vrijdag 16 februari. In een wereld van chaos en verdeeldheid, is er een grote behoefte aan een ander perspectief: dat van harmonie en herverbinding.

Deze film toont de essentie van een unieke en eeuwenoude ceremonie, met de hoopvolle boodschap ten aanzien van dit andere perspectief van herverbinding. Een ceremonie die – na een visioen in 1968 – in ere werd hersteld en waar leiders van inheemse volkeren van over de hele wereld al dertig jaar samenkomen voor vrede, gelijkheid en herverbinding met Moeder Aarde én met elkaar. Wijsheid die al eeuwen bekend is, maar voor het grote publiek verloren is gegaan, staat centraal. Het is de boodschap van de inheemse volkeren, die hoop brengt voor iedereen en handvatten biedt, hoe we onze relatie met de aarde én elkaar kunnen herstellen.‘De Oorspronkelijke Volkeren hebben dit contact met Moeder Aarde nooit verloren en kunnen ons inspireren om een meer verbonden en duurzame manier van leven te creëren’, zegt filmmaker en fotograaf Marijke Kodden. Zij kreeg in 2018 toestemming om de unieke KIVA-ceremonies in Mexico, India, Nederland en Duitsland vast te leggen. Samen met Rakinah Buttner en Jaap Verhoeven maakte zij een indrukwekkende documentaire.

Op zoek naar onze eigen inheemse wijsheid

De uitnodiging van de Wisdom Keepers is, om naast de herverbinding met de Natuur, ook de herverbinding te maken met onze eigen inheemse Roots. Op zoek naar de eeuwenoude kennis van onze voorouderen, zoals de Kelten en de Germanen, en die weer omhoog halen. De sprekers van de avond op 16 februari nemen ons daarin mee, gevolgd door een panelgesprek:

  • MATTHIJS SCHOUTEN – Emeritus/Bijzonder Hoogleraar Ecologie en Filosofie (WUR/Cork, Ierland) 
  • NAOMI VAN REE – Medium en druïde gids
  • JAN PIETER SCHREUR – Friese inheemse wijsheid / 13 Oerstammen
  • JESSICA WAWOE – Tribal Wisdom – leidt het Q & A panel met sprekers/publiek
  • Omlijst met de prachtige muziek van FRANCESCA FRALALAI – Harpiste , zangeres en kunstenares

Tickets kosten €25,00 en deze kun je hier bestellen.

Over de sprekers

* MATTHIJS SCHOUTENEmeritus/Bijzonder Hoogleraar Universiteit Wageningen (WUR) en Cork/Galway IerlandMatthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sedert 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en emeritus hoogleraar in de Ecologie en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer de boeken Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief en Het andere en het eigene; onze relatie met natuur en landschap. (Fotocredit: SBB)


* NAOMI VAN REE
Medium en druïde gids
Naomi van Ree, geboren in Nederland in een atheïstisch gezin. Het gebrek aan geloof en zingeving heeft mij als kind altijd verbaasd, het voelde alsof er een deel van ons bestaan ‘uit’ stond. Vandaag de dag ben ik mijn ouders dankbaar dat zij gezegd hebben: ‘Onze dochters mogen zelf kiezen waarin zij geloven.’ Mijn beide oma’s waren medium; van nature mediamiek begaafd. Maar, met een opgelegd katholicisme, waardoor ze hun gaves verborgen moesten houden. Als kind zag ik overal overleden dierbaren, wolven, vogels en andere wezens. Toen ik via een omzwerving (studie journalistiek) op zoek ging naar ‘de waarheid’, vond ik die niet, maar wel het contact met de bron terug. De verborgen kennis, rituelen en gebruiken van onze inheemse voorouders klopte aan mijn deur. Het is mijn levenstaak om ons contact met de natuur -in en om ons heen- te herstellen en de verloren mysteriën weer thuis te brengen.

* JAN PIETER SCHREUR
Friese inheemse wijsheid / 13 Oerstammen
Mijn hele leven word ik geroepen door de bergen van Peru. Ik had diep het gevoel dat daar parels zaten die ik nodig had om echt te ontdekken wie ik was en wat ik kwam doen. En zo gebeurde het, nadat ik de oorspronkelijke bewoners van de Q’eros had ontmoet, betrad ik het heilige pad van de sjamaan. Langzaam ging de ware geschiedenis van de aarde voor mij open in beelden en verhalen. De diepere lagen van mijn eigen wortels begonnen te ontdooien.
Niet lang daarna kwam ik in contact met de oude voorouders van dit land, de Friezen. Een eeuwenoude stam van handelaars, vissers, maar ook wijze tovenaars die in diepe verbinding leefden met de oceaan en de sterren. Ik herleefde hun gloriedagen, maar ook hun ondergang toen de Franken, de kerk en de adel via het oude Dorestad dit land binnenkwamen. En hebben de geschiedenis geschreven zoals we die vandaag de dag kennen.
Naast het verhaal van de Friezen deel ik over de 13 Oerstammen, de hoeders van de aarde. Een eeuwenoude herinnering aan de ooit gemaakte belofte om weer samen te komen om voor de aarde te zorgen.

* JESSICA WAWOE
Tribal Wisdom – leidt het Q & A panel met sprekers/publiek
Jessica Wawoe is oprichter van stichting Tribal Wisdom, geboren uit de roep om traditionele kennis weer of meer plek te geven in ons dagelijkse leven. Dit doen wij door de hoeders van voorouderlijke kennis en mensen die met natuur verbonden gebruiken doorgeven in het licht te brengen, o.a. door hen te koppelen aan evenementen en deelcirkels. Voor jongere mensen is er de Tribal Wisdom Trail, waarbij een half jaar een klein groepje jongeren met een of twee ‘Elders’ samenkomt om kennis uit te wisselen en antwoorden te vinden op de meest prange vragen van deze (leef)tijd.

* FRANCESCA FRALALAI
Harpiste en zangeres
Fralalai is een Italiaanse harpiste, zangeres en kunstenares, wiens muziek doet ontwaken wat heilig, magisch en diepzinnig is in onze essentie. Door de glinsterende snaren van haar harpen, het krachtige ritme van haar drumgeluiden, de engelachtige zuiverheid en emotionele diepte van haar stem, weeft ze melodieën van etherische elegantie en geaarde warmte, doordrenkt met hints van Keltische sferen en archaïsche gezangen. Veel van haar inspiratie komt uit de mythen en legenden uit de oude Europese overlevering en uit de natuur. Haar Noord-Italiaanse moeder bracht haar een liefde over voor Noord-Europese Keltische verhalen over natuurgeesten, muziek en animisme, terwijl de afkomst van haar vader uit Sardinië komt: een oud eiland vol legendes, megalithische vindplaatsen en folklore, waar ze weer in duikt om opnieuw verbinding te maken met haar voorouderlijke wortels. Door haar muziek reis je door magische bossen, zingende watervallen en diepe grotten, waardoor je de betoverde en voorouderlijke rijken binnenin opent. Deze meeslepende ervaring is een ontroerende reis van herinnering, een sierlijke en elementaire dans, die de melodieën van de eeuwige stroom van het leven ontvouwt.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie