Dierenartsen zwijgen niet langer

Laura Boeters 176 september / oktober 2017 Natuur & Milieu

Als er iemand dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan, is het de dierenarts wel. Bij veel meisjes en jongens begint de liefde voor het dier al op jonge leeftijd. Kinderen willen vaak, als ze later groot zijn, dierenarts worden. Het idyllische beeld van het werk sneuvelt als ze tijdens de studie Diergeneeskunde worden geconfronteerd met de intensieve veehouderij. Volgens een grote groep dierenartsen leeft het dier in de intensieve veehouderij onder erbarmelijke omstandigheden. Hoewel al langer door veel mensen wordt geklaagd, is kritiek vanuit de beroepssector van dierenartsen al die tijd uitgebleven. Totdat eind juni 2017 The Caring Vets opstond: een groep van ruim honderd dierenartsen die het zwijgen doorbreekt.

The Caring Vets publiceerde eind juni een brief in de NRC waarin zij zich hard maakt voor het verbeteren van het welzijn van de dieren in de intensieve veehouderij. Volgens de dierenartsen hebben de omstandigheden in de huidige veehouderij niets te maken met datgene waar zij als dierenarts voor staan. Als maatstaf wordt Artikel 2 van De Code voor de Dierenarts gebruikt: het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan een dier dat lijdt, het melden van ernstige tekortkomingen in de verzorging en het respecteren van de intrinsieke waarde van het dier. ‘Wij pleiten met dit stuk voor verandering in de veehouderij, maar zullen ons zeker ook gaan uitspreken over het welzijn van paarden en gezelschapsdieren’, vertelt dierenarts en oprichtster Arabella Burgers.

‘Het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij is ver onder de maat, maar er wordt door de overheid niets aan gedaan. Door ons vanuit onze beroepsgroep uit te spreken, hopen we een maatschappelijk draagvlak te creëren voor een weg naar een diervriendelijkere veeteelt.’

De publicatie van de brief deed veel stof opwaaien. ‘We krijgen veel positieve reacties, maar er zijn ook mensen die verschrikkelijk boos zijn. Er zijn veeartsen die zich aangevallen voelen. Dit was niet onze bedoeling. Omdat onze groep uit voornamelijk gezelschapsdierenartsen bestaat, kunnen wij ons juist gemakkelijker uitspreken tegen de gang van zaken in de veehouderij omdat dit geen consequenties heeft voor onze dienstbetrekking. Wij beschuldigen de veehouder en de veearts niet, maar willen hen juist steunen in de transitie van een intensieve veehouderij naar een extensieve, grondgebonden vorm.’

Een verandering in de veeteelt kan volgens Burgers alleen positief worden omgekeerd vanuit de overheid. ‘We zijn door de Partij voor de Dieren uitgenodigd in de kamer, maar dit is tegengehouden door het CDA, VVD en D66. We geven de moed niet op, Esther Ouwehand zal het nog een keer proberen.’

Onder de leden van The Caring Vets bevindt zich Annette van Weezel Errens (foto). Een bekende naam voor trouwe lezers van The Optimist; in 2002 schreef Marco Visscher over de toen nog studente van de faculteit Diergeneeskunde Utrecht. Als strijdlustige studente schopte zij tegen de gevestigde orde van de faculteit en spande zij een beroep aan bij de Raad van State om af te mogen studeren in de dierethiek. Deze strijdlust is zij vijftien jaar later nog niet verloren. ‘Ik sta er in mijn vakgebied om bekend dat ik een uitgesproken mening heb. Ik ben afgestudeerd, maar op mijn eigen manier. Ik ga nu nog steeds mijn eigen weg, zonder te blijven hangen in activisme’, vertelt Van Weezel Errens, die zich met haar bedrijf Equilin inzet voor de gezondheid en het welzijn van paarden.

‘Ik wil The Caring Vets ondersteunen en een actief verenigingslid worden, mede omdat ik veel ervaring heb om met het hoofd boven het maaiveld uit te steken in deze sector.’ Volgens Van Weezel Errens heeft The Caring Vets een belangrijke stap genomen door zich uit te spreken. ‘Er is een grote bereidwilligheid van veel mensen om de veeteelt te veranderen. Het belang van het dier en milieu mag veel meer voorop staan. Ook al is er veel vooruitgang in het maatschappelijk denken over dieren, er is nog steeds een vrij onzichtbare, onwijs grote industrie waarbij een dier vaak nog minder is dan een ding.’

Er is nog een lange weg te gaan om de huidige veeteelt om te vormen naar een duurzame en diervriendelijke variant. The Caring Vets maakt sinds haar bestaan grote stappen en kijkt uit naar wat zij in de toekomst kan betekenen. ‘We zijn ondertussen een vereniging geworden en hebben nu al meer dan honderd leden, waaronder ook veeartsen. Na de brief hebben wij steun gekregen van onder andere de Spaanse vereniging van dierenartsen voor dierenwelzijn met 462 dierenartsen die met ons willen samenwerken. Ook hebben wij aansluiting gevonden bij de Duitse vereniging van dierenartsen voor dierenwelzijn die mogelijk ook naar Zwitserland en Oostenrijk uitbreidt. Op deze manier kunnen we in de toekomst op Europees niveau samenwerken en veranderingen teweeg brengen.’

Meer informatie: www.thecaringvets.nl

Laura Boeters

Laura Boeters

Laura maakt sinds 2017 deel uit van het redactieteam van The Optimist. Ze is altijd...

Meer over Laura Boeters >

Reacties

4 reacties op “Dierenartsen zwijgen niet langer”

 1. Het is goed te horen dat deze ontwikkeling zich voordoet.
  Het wordt hoog tijd dat er aan de intensieve veeteelt wat gedaan wordt.
  Het is een vreselijk gegeven hoe er met dieren wordt om gegaan.
  Het is onverteerbaar hoe mensen kunnen meten met 2 maten…Als een olifant in een dierentuin uit zijn lijden wordt verlost vanwege beperkingen door ouderdom……..blijven reacties niet uit…….wordt het als schokkend ervaren.

 2. Geweldig initiatief van the caring vets.
  Hoe kun je als burger hierover meer te weten komen zodat de bevolking meer geïnformeerd wordt?
  Ik verwacht dat mensen veel bewuster zullen omgaan met dit probleem, zich actiever zullen opstellen als ze erin meegenomen worden.

 3. Jammer dat de regeringspartijen zo anders denken. Die zijn zo bang voor inkomensverlies. Meer van dit soort groepen uit de professionele wereld zoals the caring vets zijn dan ook hard nodig.

 4. Het welzijn van mens en dier kan alleen beter worden als de mensen anders gaan denken. Het huidige economische systeem vernietigd de dieren, de mensen en de aarde. Door het gebruik van kunstmest enl landbouwgif gaat het dierenleven in de grond dood, wordt het voedsel maagvulling, krijgen wij te weinig vitaminen en mineralen binnen waardoor er veel zieke mensen zijn. Maar ook vogels die het moeten hebben van insecten zijn het slachtoffer. Indien insecten verdwenen zijn, verdwijnen ook de vogels. De hele voedselketen is vernietigd, alleen maar om steeds meer geld te verdienen. Uiteindelijk lijdt dit tot de ondergang van de mensheid in zijn huidige omvang.

Geef een reactie