ZZP’ers zien toekomst onderneming positiever in

The Optimist 13 jul 2017 Samenleving

Zelfstandig ondernemers zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Dat komt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS. Meer dan zesduizend zelfstandig ondernemers namen deel aan deze enquête.

Het gaat om ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel. Ruim 47 procent gaf aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Ook zijn ze meer tevreden met hun inkomen en werkzaamheid. In 2015 was dit 43 procent.

Vooral in de bouw is de positiviteit gegroeid. Het percentage dat de situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is gedaald van 27 tot 24 procent. Ook hier is gekeken naar de financiële situatie, hun inkomen en de werkzaamheden. Wel geven velen aan dat sparen voor het pensioen en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kostbaar is. Dit geldt ook in andere beroepsgroepen.

Bijna tweederde van de ZZP’ers is tot 40 procent van de omzet afhankelijk van één klant. Bij 12 procent van de ondervraagden is van 60 tot 90 procent afhankelijk van één klant en ruim acht procent is dit bijna volledig. Dit laatste is vooral in de landbouw het geval, waar bijna 30 procent van de ZZP’ers actief is. De bouw staat hier lijnrecht tegenover met slechts drie procent volledige afhankelijkheid van één klant.

Hoewel digitalisering een goede manier is om klanten te werven en een sterkere financiële situatie te creëren, gebruikt maar ongeveer vijf procent digitale platforms als Werkspot. Wel gebruikt bijna een kwart sociale media, waaronder Facebook en LinkedIn. Dit is vooral bij mensen tot 45 jaar, vrouwen en ondernemers in de recreatie het geval. Nieuwe klanten worden nog het meest geworven via het directe netwerk of een eigen website.

Bron: CBS
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.