Zweden is in 2045 volledig CO2-neutraal

The Optimist 22 jun 2017 Natuur & Milieu

Het Zweedse parlement nam de Klimaatwet met een overweldigende meerderheid aan: 254 stemmen voor en slechts 41 tegen.

Isabella Lövin, de Zweedse minister van klimaat, verklaarde dat elk land actief moet laten zien dat men verantwoordelijkheid neemt op het gebied van klimaatverandering. ‘Dit besluit toont aan dat Zweden zijn leidersrol voortzet in de wereldwijde inspanningen om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te behalen.’

Om klimaatneutraal te worden, moet Zweden zijn CO2-uitstoot tot en met 2045 terugdringen met 85 procent, ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. Deze doelstelling was oorspronkelijk gericht op het jaar 2050. Met deze versnelling is Zweden het eerste land ter wereld dat zichzelf een significant ambitieuzer streven heeft gegeven.

Er wordt een Klimaatraad (Climate Policy Council) ingesteld die onafhankelijk gaat beoordelen of de gepresenteerde beleidsplannen voldoende zijn om de klimaatdoelstellingen te halen.

Bron: Climate Change News
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.