Zonnewarmte efficiënter en minder storend dan windenergie

The Optimist 2 mrt 2017 Natuur & Milieu

Volgens de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) is minister Kamp te negatief over windmolens.

Deze organisatie stelt dat windturbines tegenwoordig steeds stiller worden en effectief werken tegen klimaatverandering. De NWEA laat volgens Fred Jansen, voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, buiten beschouwing dat bewoners niets aan deze stillere windmolens hebben, omdat deze uiteindelijk dichter bij de huizen geplaatst zullen worden.

Jansen stelt in een opiniestuk in Trouw dat zonne-energie de enige duurzame energiebron is. Gelukkig wordt zonnewarmte al zeer efficiënt gebruikt en ziet de toekomst van zonnestroom er veelbelovend uit.

Bron: Trouw
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie