We zijn een stap dichter bij onhackbaar internet

The Optimist 3 nov 2018 Samenleving

Internet dat niet te hacken is. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar met quantuminternet moet dat mogelijk worden. Het Delftse bedrijf QuTech ontwerpt hiervoor een blauwdruk. De Europese Commissie kan niet wachten tot het klaar is en versnelt de ontwikkeling van het quantuminternet. Eind oktober kondigde zij aan tien miljoen euro bij te dragen aan de ontwikkeling voor het internet van de toekomst. Dit bedrag maakt deel uit van de eerste fase van de financiering van het tienjarige Flagship Programme. De EU investeert in totaal één miljard euro in de ontwikkeling van quantumtechnologie.

In een normale netwerkverbinding zoals we die nu kennen, wisselen knooppunten informatie uit door elektronen en fotonen heen een weer te sturen. Deze manier van communicatie zorgt ervoor dat informatie onderschept kan worden. Netwerken op basis van quantumverstrengeling kunnen de veiligheid vergroten. Op deze manier kan bijvoorbeeld de veiligheid van financiële transacties worden vergroot.

Quantuminternet

Quantuminternet maakt gebruik van verstrengeling. Verschillende knooppunten worden hiermee binnen een netwerk met elkaar verbonden. Door de verstrengeling is een verandering in de toestand van het ene knooppunt direct van invloed op het andere, zonder dat informatie heen en weer gestuurd wordt. De blauwdruk van dit veilige internet wordt ontwikkeld door de Quantum Internet Alliance. Dit is een consortium van twaalf toonaangevende Europese quantumonderzoeksgroepen van universiteiten uit acht Europese landen, die nauw samenwerken met meer dan twintig hightechbedrijven en instellingen. Het Delftse QuTech heeft de leiding over het consortium.

Met elkaar ontwikkelen ze de technologie die nodig is voor het quantuminternet, met als doel de Europese industrie een leidende rol te geven in de opkomende quantumsector. ‘We zijn nu heel dichtbij de bouw van de eerste quantumnetwerken met drie of vier knooppunten. De subsidie stelt ons in staat om te versnellen en zo Europa vooraan te houden op dit fascinerende gebied van onderzoek en technologieontwikkeling’, meldt Stephanie Wehner, coördinator van de Quantum Internet Alliance. ‘Het is van groot belang dat dit project een team van hightechbedrijven, informatici, ingenieurs en natuurkundigen van over heel Europa opricht, omdat we alleen gezamenlijk succesvol kunnen zijn. We willen quantumnetwerken realiseren om te zorgen dat Europese onderzoeksgroepen en de hightechindustrie vooroplopen bij deze volledig nieuwe technologie.’

Om quantuminternet te kunnen realiseren moet verstrengeling veel sneller kunnen worden gecreëerd dan het verloren gaat. Met de financiering van de EU wordt de basis gelegd om de zogenoemde quantumbits, lange afstanden te laten afleggen. Ook wordt hard gewerkt om schaalbare ontwikkeling van software en besturing mogelijk te maken zodat quantuminternet echt bruikbaar wordt.

Bron: TU Delft
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie