Zelf voedselbosoogst meten met gratis tool

The Optimist 19 okt 2020 Natuur & Milieu

Eigenaren van een voedselbos hebben er soms mee te maken: argwanende blikken van sommige investeerders en boeren. De radicale andere vorm van landbouw wordt niet altijd serieus genomen. Om dit te doorbreken is er een gratis tool ontwikkeld waarmee voedselboseigenaren vanaf eind oktober hun eigen oogst kunnen meten. Het doel: het beëindigen van de discussie over voedselbossen door wetenschappelijk onderbouwde feiten.

Hoewel voedselbossen het antwoord moeten zijn op biodiversiteit en voedselproductie, vraagt het veel tijd en relatief hoge aanloopkosten om een voedselbos tot stand te laten komen. Om aan te tonen dat voedselbossen de tijd en kosten meer dan waard zijn, hebben verschillende partijen het project ‘Meet je voedselbosoogst!’ opgezet.

Burgerwetenschap

Bij het project wordt gebruik gemaakt van citizen science, oftewel burgerwetenschap. Hierbij gaat het om onderzoek waaraan iedereen kan bijdragen. Onderzoeker Jeroen Schütt van Wageningen Univesity & Research legt uit: ‘Door grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, krijg je toch waardevolle en wetenschappelijk verantwoorde data. De nulmetingen van onze testers laten nu al opvallende resultaten zien. Ik hoop dat de tool nog meer mensen zal aanzetten langjarig bij te houden hoe hun voedselbos zich ontwikkelt. Ik ben heel benieuwd of er dan ook grote verschillen te zien zullen zijn tussen regio’s.’

Gratis tool

In een gratis te gebruiken online tool kan iedere voedselboseigenaar de prestaties van het eigen voedselbos vergelijken met die van anderen. De tool werd ontwikkeld door The Plant. Marijke Karssen, projectleider van The Plant: ‘We hebben hier als projectgroep en dertig testende voedselboseigenaren een jaar aan gewerkt. Daardoor is de tool zeer gebruiksvriendelijk geworden.’ Voedselboseigenaar Marian Langens van Het Schrikkelbos in Heesch beaamt dat: ‘Het is geweldig dat er nu een meetinstrument is. Zo kunnen we bewijzen dat het werkt. Het testen is voor voedselboseigenaren goed te doen. Ik hoop dat er veel mensen mee gaan doen, zo krijgen we heel veel data.’

Op 29 oktober 2020 gaan het project ‘Meet je voedselbosoogst’ en de tool live met een online webinar. Vanaf dat moment kan de tool worden gebruikt door iedereen die het wil gebruiken om de oogsten van het eigen voedselbos te meten en bij te houden. De tool kan zowel op een mobiele telefoon als op de computer worden gebruikt. Meetgegevens worden geanonimiseerd en in een open databron gedeeld met de wetenschap.

Opgeven voor het webinar kan via www.voedseluithetbos.nl. Tijdens het webinar laten de makers van de tool precies zien hoe het meetinstrument werkt en hoe voedselboseigenaren ermee aan de slag kunnen.

Het project Meet je voedselbosoogst werd mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Samen met de Provincie Gelderland. Naast The Plant en Wageningen Universiteit & Research werkten ook Communicatiebureau De Lynx, Landgoed Welna en voedselbos Ketelbroek aan het project mee, evenals een dertigtal enthousiast meetestende voedselboseigenaren.

Foto: Frank Janssens

Bron: Voedsel uit het bos
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie