Wonen op de toendra

The Optimist 24 jun 2019 Natuur & Milieu

Siberië is op dit moment een koud, nauwelijks bewoonbaar gebied met een lage populatie. Klimaatwetenschappers vermoeden dat dit wel eens veranderd zou kunnen zijn aan het eind van de 21e eeuw. Uit hun voorspellingen blijkt dat het Aziatische gedeelte van Rusland veel potentie heeft voor mensen om er te wonen.

‘Menselijke migraties worden vaak in verband gebracht met klimaatverandering. Nu mensen door technologie minder afhankelijk zijn van het klimaat kunnen gebieden sneller bewoonbaar worden voor mensen’, aldus de leider in het onderzoek, Dr. Elena Parfenova van het Krasnoyarsk Federal Research Center.

In het onderzoek gingen de wetenschappers uit van verschillende scenario’s van klimaatverandering en wat het effect zou zijn op Siberië. De factoren waarnaar werd gekeken waren potentie voor landbouw, de strengheid van winters en hoeveel permafrost er is. Uit de resultaten bleek dat de winters milder werden, de zomers warmer en dat er meer regen viel. Dit maakt het voor meer mensen mogelijk om daar te wonen.

Agrarische potentie

De toendra’s van Siberië zijn nu nog extreem koud en op de bevroren toendravlaktes is geen landbouw mogelijk. Met het warmere klimaat is landbouw mogelijk en dus voedselvoorziening voor grote groepen mensen. De infrastructuur moet nog flink verbeterd worden, maar ook dit is eenvoudiger in een warmer klimaat.

Lage bevolkingsdichtheid

Siberië biedt ruimte aan grote populaties. Op dit moment woont 27 procent van de Russen in Siberië, terwijl het gebied 77 procent van Rusland beslaat. Bovendien woont het overgrote deel van deze mensen in het zuiden, waar een bewoonbaar klimaat is. Met het warmer worden van het klimaat is een migratie naar het noorden mogelijk.

De wetenschappers verwachten dat het bewoonbare gebied in Siberië vijf keer groter zal worden. Of dat gaat gebeuren hangt volgens hen ook af van sociale, politieke en economische beslissingen die de Russische overheid zal nemen.

Bron: Sciencedaily.com
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie