Woensdag Dwarsdag: Onderwijs Etymologie?

The Optimist 6 dec 2023 Samenleving

De heersende terminologie die in gebruik is in het hedendaagse onderwijs:

 • Instroompercentage
 • Doorstroompercentage
 • Uitstroompercentage
 • Slagingspercentage
 • Overbezetting
 • Onderbezetting
 • FTE plaatje
 • Geldstroomverantwoording
 • Leeropbrengsten
 • Rapport
 • Tussenrapport
 • SO
 • Tentamen
 • Examen
 • High stake testing
 • Diploma
 • Studiesucces
 • Nominale studieduur
 • Doorstroomprofiel
 • Kwalificatie test
 • Urenregistratie
 • Studieprestatie
 • Afwezigheidspercentage
 • Pestprotocol
 • Inclusiecriteria
 • Studiekeuzetest
 • Profielkeuzemeter
 • Profielkeuzeweek
 • Roddelaccounts
 • Ziekmeldapplicatie
 • Leerlingenstromen
 • Live-Stream Voorlichtingsbijeenkomst
 • Kwalificatiestructuur MBO
 • (Onderwijs) Kwaliteits Onderzoek
 • Web-based ouderavond
 • Prestatiedruk
 • Profieladvies
 • Deficiëntievak
 • Diplomatraject
 • Certificaattraject
 • Overgangsnormering
 • Studierendement
 • Efficiënte Onderwijsresultaten
 • Nominaal studerende modelstudent

De dood in de pot.

(Het woord “onderwijs” (het ontwikkelen van intellectuele en morele vermogens) komt van het Latijnse educatio (opvoeding, training, onderwijs) afgeleid van het werkwoord Educare (voeden, opvoeden).

Pieter Spinder, start binnenkort de Drop-In-Academy en is spreker bij Sprekersboom.


Woensdag Dwarsdag columns zijn openhartige verhalen met een randje, een ‘bite’ of een stimulans om positieve verandering in gang te zetten.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie