Windstroom wordt steeds goedkoper

The Optimist 7 jul 2017 Natuur & Milieu

Als het aan Natuur en Milieu ligt, maakt elektriciteit uit kolencentrales zo snel mogelijk plaats voor stroom van windturbines. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook een stuk goedkoper.

Gemiddeld is windstroom in 2030 naar verwachting meer dan drie keer goedkoper dan elektriciteit geproduceerd in kolencentrales. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam. De kostprijs voor elektriciteit van windturbines op zee daalt de komende vijftien jaar naar gemiddeld 3,5 cent per kilowattuur (kWh), voor stroom door kolencentrales is dit in 2030 circa 12,3 cent. 

Aanleiding voor het onderzoek was de recente sluiting van de Uniper-kolencentrale van energiemaatschappij E.on. Natuur en Milieu roept het nieuwe kabinet op om na het lopende Energieakkoord door te gaan op deze succesvolle route: kolen eruit, wind erbij. In het akkoord, getekend door ruim veertig organisaties, staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

De afspraken tussen overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Volgens berekeningen kan het Energieakkoord in 2020 leiden tot een maximaal aandeel hernieuwbare energie van 14 procent.

Volgens Geertje van Hooijdonk van de Stichting Natuur en Milieu wijst onderzoek uit dat wind voordeliger wordt dan kolen. Voorwaarde is dat de huidige versnelling van veranderingen wordt aangehouden. Daarom blijft de subsidie voor windenergie nog wel nodig. Natuur en Milieu ziet subsidie tot 2030 als een voorwaarde om de kostendaling tot 2030 te kunnen garanderen. Daarna zal de markt naar verwachting op eigen benen kunnen staan, zodat geen subsidie meer nodig is.

Uit recent eigen onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu blijkt dat Nederlanders vooral zonne- en windenergie als toekomstige energiebronnen zien. Slechts 2 procent van de bevolking houdt vast aan kolen als bron voor het opwekken van elektriciteit.

Bron: Natuur en Milieu
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.